• Maldegem
01/02/2010

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 25 januari 2010 beslist om de opbrengst van de acties die in Maldegem georganiseerd worden ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Haïti te verdubbelen met een maximum van € 6.000.
1% van de subsidies die aan de verenigingen zijn toegekend, wordt geschonken aan Haïti, ook dit bedrag wordt door de gemeente verdubbeld uit de eigen begroting. De Maldegemse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROM) steunt alle acties die georganiseerd worden ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Haïti en roept de Maldegemse bevolking en verenigingen op acties te ondernemen.

De ROM verkoopt zelf gemalen koffie en koffiepads, afkomstig uit Haïti. De datum waarop zij met een verkoopsstand in het centrum zullen staan, wordt nog besproken.
Enkele personeelsleden van de gemeente gaan een halve dag verlof opofferen om een verkoopsstandje te organiseren voor Huis Wallyn tijdens de maandagmarkt op 22 februari en 1 maart. Ze voorzien koffie, soep, oliebollen, chocomelk, jenever en witte wijn.
Tijdens het carnavalgebeuren engageert de Raad van Elf zich om met collectebussen rond te gaan en de stoet te vergezellen. Voor deze actie worden nog VRIJWILLIGERS GEZOCHT. Wie bereid is hierbij te helpen kan zich opgeven bij Kris Wille (0477/34 09 23)
Alle gekende acties zullen door de gemeente doorgegeven worden aan deze krant en worden ook gepubliceerd op de gemeentelijke website. U kunt uw melding bezorgen op het gemeentesecretariaat, Marktstraat 10, Maldegem (Tel. 050/72 89 51) of via e-mail aan secretariaat@maldegem.be.
Kiest u ervoor om een eigen initiatief te nemen in het kader van fondsenwerving voor Haïti, dan kan u dit laten registreren bij Haiti Lavi 1212.
De rekeningnummers waarop bijdragen kunnen worden gestort (met vermelding ‘aardbeving Haïti) zijn:
000-0000012-12 Haiti Lavi
000-0000060-60 Artsen Zonder Grenzen
000-0006566-67 Rode Kruis-Vlaanderen
Bijdragen vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar.