• Eeklo
30/01/2022
“De restauratie van het poortgebouw van de Huysmanshoeve in Eeklo kan starten”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Het poortgebouw wordt hersteld naar de derde bouwfase waarin het een residentiële functie had. “Het gebouw is in bijzonder slechte toestand. Daarom worden metselwerk en houten dakconstructie hersteld en het houten schrijnwerk noodgedwongen vervangen. Bovendien worden bijkomende trekkers ingebracht om de stabiliteit te verhogen. Alle vloeren zijn te herstellen of te vernieuwen gelet op de slechte toestand. In de kamer op de verdieping worden de gedichte latrine en de zit-nis opengemaakt.” De majestueuze toegangspoort van de hoeve uit de dertiende eeuw toont dat dit een plek is met een bijzondere geschiedenis. Haar bestaan heeft de hoeve te danken aan gravin Johanna van Constantinopel en aan het Rijke Gasthuis van Gent dat in 1241 gronden kocht en hier de hoeve ‘Het Groot Goed’ oprichtte. Tot 1348 beheerde het klooster de hoeve zelf, daarna werd de uitbating van het domein uitbesteed aan opeenvolgende pachters. In 1736 werd het hof verpacht aan Johannes Huysman, tevens het startpunt van een lange reeks opeenvolgende pachters van de familie Huysman, die uiteindelijk ook de huidige naam gaven aan het hof. In 1991 kocht het provinciebestuur de eigendom aan. Sinds 2010 is het de thuisbasis van vzw Plattelandscentrum en Toerisme Meetjesland en kent de hoeve een invulling als streekcentrum. Het poortgebouw en het woonhuis werden in 1993 beschermd als monument. Het erf met de dreef, de omwalling, de dienstgebouwen, en de boomgaard werden datzelfde jaar beschermd als dorpsgezicht. Meer informatie over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/47629 (PDB)