• Eeklo
29/05/2022

Vorige week kregen 43 bewoners van de assistentiewoningen Carpe Diem op het Herbakkersplein 7 in Eeklo een koude douche te verwerken. Uitbaatster Sonia Cloet deelde hen mee dat ze jammer genoeg niet verder kunnen verblijven in het bejaardencentrum omdat ze geen licentie meer kreeg om de zaak verder uit te baten. Oorzaak zou een dispuut zijn tussen mevrouw Cloet en haar ex-echtgenoot in een (v)echtscheidingszaak. Het gealarmeerde stadsbestuur zoekt mee naar een oplossing voor de gedupeerde bejaarden die niet onmiddellijk een andere woonst vinden. Probleem: ofwel geen plaats, ofwel veel duurder…
Carpe Diem op het Herbakkersplein bestaat 2 decennia en biedt onderdak aan 43 senioren. Bestuurder Sonia Cloet is echter al jaren in een juridisch dispuut verwikkeld met haar ex-echtgenoot, die nog steeds zaakvoerder is van de vzw Carpe Diem. “Mijn ex-man weigert elke medewerking om een A-attest te bekomen’, legt Cloet uit. ‘Ik heb er alles aan gedaan om een oplossing te vinden doch tevergeefs. Hij wil op geen enkele manier meewerken om een verlenging te verkrijgen van mijn licentie om de seniorie uit te baten. De brandveiligheid voldoet op dit ogenblik niet en ik wil de bejaarden dan ook op geen enkele manier in gevaar brengen.”
Alle bewoners werden daarom vorige week op de hoogte gebracht van het feit dat ze binnen de twee maanden Carpe Diem moeten verlaten. Ze ontvangen hiervan binnenkort ook een aangetekend schrijven.
“Carpe Diem is mijn levenswerk en het is met spijt in het hart dat ik deze beslissing heb genomen”, zegt Cloet nog. “Burgemeester Vandevelde heeft beloofd om mee te helpen op zoek naar een oplossing voor onze inwoners. Het gebouw zelf zal waarschijnlijk moeten verkocht worden.”
Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) bevestigde ons dat het stadsbestuur het dossier deze week dringend op het schepencollege zal bespreken en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
“Het is uiteraard niet evident om in deze tijden zomaar onmiddellijk plaats te vinden voor alle 43 gedupeerde bejaarden”, aldus de burgemeester. “Een mogelijke voorlopige oplossing zou misschien zijn om het veiligheidsattest van de brandweer, dat tot 1 juni geldig is, te verlengen, maar dat moet nog worden bekeken.” Diverse schepenen werden gealarmeerd door bepaalde bewoners. Vooral schepen Marc Windey, advocaat en ex-rechter, wil één en ander juridisch onderzoeken. Hij stelt dat een huurcontract van bewoners niet zomaar kan verbroken worden en een gebrekkig veiligheidsattest hoe dan ook door de eigenaar van het gebouw verplicht moet uitgevoerd worden...
(Ives Boone/Piet De Baets)