• Sint-Jan-in-Eremo
14/02/2021
”Bentille, mijn vlasdorp”. Het is het motto van een erfgoedproject waaronder de Landelijke Gilde van Sint-Jan-Bentille in de komende maanden op zoek gaat naar alles wat met het vlas en met de onlosmakelijke vlasgeschiedenis van het dorp te maken heeft. “In Bentille heeft zowat iedereen wel iets met vlas te maken” zegt Eddy Matthijs van de Gilden. “Met de woonwijk De Vlasbloem, de straat De Roterij of het voormalige restaurant Het Vlasschuurken in het achterhoofd hebben we concrete voorbeelden in het straatbeeld. Het dorp telt nog een aantal echte vlasboeren die dagelijks met het gewas te maken hebben. Er zijn honderden mensen uit het dorp of uit de regio die trouwfoto’s maakten met vlas er op. Hetzelfde geldt voor jonge communicanten. We willen van het komende jaar 2021 een jaar maken waarbij we de vlasgeschiedenis uit Bentille en uit de ruime regio in de kijker plaatsen.” Tentoonstelling In een eerste fase zoekt de vereniging foto’s en verhalen rond vlas. “Dat kan heel ruim gaan” gaat Matthijs verder. “De teelt, het oogsten, de vlaswagens, de facturen en weegbriefjes, maar ook de mensen, de feesten of alles wat met het vlas te maken heeft mag aan bod komen. Het interesseert ons allemaal.” Met het verzamelen van al deze data hebben de Landelijke Gilden maar één doel. “Ze bewaren voor de toekomst” besluit Matthijs. “Ze vormen meer dan waarschijnlijk de basis voor een toeristisch pakket waarmee we de vlasgeschiedenis uit het Meetjesland kunnen uitdragen. Als de pandemie het toelaat zit er aan het eind van het jaar zelfs een prachtige tentoonstelling in.” Foto’s, verhalen of getuigenissen kan je mailen naar vlas.bentille@gmail.com. (LK)