• Aalter
19/11/2018

De laatste jaren verminderden of verdwenen een aantal soorten waterplanten in de Kraenepoel.

Deze planten verdwijnen door de aanwezigheid van watervogels zoals ganzen en eenden die deze beschouwen als een delicatesse. Om de kansen voor de waterplanten in de vijver te verhogen, werden de voorbije weken 9 kooien gemaakt. Deze kooien werden over de planten heen gezet en zorgen ervoor dat watervogels deze planten niet meer kunnen opeten. Op die manier krijgen de waterplanten meer kansen om zich te vestigen en kan onderzocht worden of een aantal waterplanten, zich opnieuw kunnen uitbreiden in de Kraenepoel.
De Kraenepoel is de laatste van tientallen veldvijvers waarmee in de middeleeuwen het Bulskampveld, het uitgestrekte heideveld van Aalter tot Brugge, bezaaid was. Niet alleen om zijn cultuurhistorische waarde is deze vijver belangrijk, maar ook omdat er uitzonderlijke natuur aanwezig is. Via een aangepast beheer wordt hier gewerkt aan Europese topnatuur. Dankzij het beheer zal er op termijn een structuurrijkere vegetatie ontstaan met waardevolle plantensoorten. Zo verhoogt de biodiversiteit in de vijver. Huidige onderzoek van de vijver toont aan dat we hier nog een behoorlijke weg te gaan hebben.

(PDB)