• Eeklo
03/05/2009

Het buurtpaviljoen in de Eeklose wijk Galgenakker, waar nu de kinderopvang ‘De Meibloem’ is gevestigd, werd gebouwd in 1980 en scoort zeer slecht op energetisch vlak. Het gebouw heeft een prefabconstructie en ramen met enkel glas. Er zijn ook vocht- en schimmelproblemen tengevolge van de slechte isolatie. De Eeklose gemeenteraad stemde daarom in met een grondige renovatie. Er komen gemetselde muren met een degelijke isolatie en isolerende aluminiumramen met hoogrendementsglas. Er is ook een toegangscontrolesysteem voorzien. De stad zal de renovatiewerken in eigen beheer uitvoeren. De totale uitgaven voor de werken worden geraamd op 52.231 euro. (Foto Ives Boone)