• Eeklo
01/02/2010

De Eeklose gemeenteraadszitting van 25 januari kondigde zich woelig aan. Nicole De Munter (ELD) had de schepenwissel tussen haar en partijgenote Ann Van den Driessche op de agenda laten zetten. In een vlijmscherp betoog schetste ze waarom ze verwachtte dat huidig schepen Ann Van den Driessche de schepenzetel aan haar zou overdragen. De meeste gemeenteraadsleden meenden echter dat deze openlijke partijruzie intern zou moeten opgelost worden. 'Er rest mij niets anders dan nu naar de rechter te stappen', deelde Nicole De Munter achteraf mee.
Veel publiek in de raadszaal, volle persbanken en twee politieagenten om de orde te bewaren: politiek Eeklo stond vorige week maandag onder hoogspanning. Nicole De Munter wilde immers de uitvoering bekomen van een overeenkomst die ze in mei 2006, nog voor de gemeenteraadsverkiezingen, met Ann Van den Driessche was aangegaan. Hierin was schriftelijk overeengekomen dat Nicole De Munter en Ann Van den Driessche een eventueel schepenambt zouden delen. Het contract was mee ondertekend door huidig gemeenteraadslid Janvier Buysse en partijmandataris Dany Milan. Ann Van den Driessche is echter niet meer geneigd om haar schepenzetel af te staan en argumenteert dat de overeenkomst niet uitvoerbaar is omdat Nicole De Munter niet rechtstreeks werd verkozen.

EIGENBELANG
In een vlijmscherp betoog maakte Nicole De Munter de raadsleden duidelijk waarom ze meende aanspraak te hebben op het schepenzitje van Ann Van den Driessche. 'Toen het contract in mei 2006 tussen Ann Van den Driessche en mij werd afgesloten was het duidelijk: Ann zou de eerste drie jaar schepen zijn voor ELD en ik de rest van de legislatuur. Rechtstreeks verkozen zijn, was toen geen voorwaarde. Ik nam daarom genoegen met een tweeëntwintigste plaats op de kieslijst. Ik geloofde toen immers nog dat een gegeven woord een woord is. We gingen dan ook met de andere ELD-kandidaten als een hecht team naar de verkiezingen toe. De verkiezingen leverden voor mij jammer genoeg niet het verhoopte resultaat op. Later kwam ik dan toch in de gemeenteraad als plaatsvervanger. Alle voorwaarden om het contract uit te voeren zijn bijgevolg voldaan en daarom vraag ik dat Ann Van den Driessche de door haar aangegane verbintenis zou nakomen. Als ze dit niet doet, pleegt ze woordbreuk. Dit getuigt van een gedrag dat een schepen onwaardig is. Eigenbelang staat hier voorop', aldus Nicole De Munter.

VERTROUWENS-STEMMING
De oppositiepartijen reageerden eerder lauw op het schouwspel dat zich voor hen afspeelde. Christophe De Waele (Open VLD), Filip Lecompte (Vlaams Belang) en Lut De Jaeger(Groen!) meenden dat meerderheidspartijen maar zelf dit intern probleem moesten oplossen. Het punt werd daarom na een stemming terug van de agenda afgevoerd. In de geheime gemeenteraadszitting werd nadien wel een vertrouwensstemming over Ann Van den Driessche gehouden. Diverse bronnen gewaagden daar over een staking van de stemmen: elf gemeenteraadsleden voor en elf tegen. Een ontgoochelde Nicole De Munter verklaarde na de zitting dat ze zeker gerechtelijke stappen zal ondernemen. 'Het is jammer dat het zo moet lopen. De gemeenteraadsleden wilden zich niet over de schepenwissel uitspreken en dus rest mij geen andere keuze dan naar de rechtbank te stappen', gaf Nicole De Munter nog mee.