• Kaprijke

Het gemeentebestuur van Kaprijke schreef zich opnieuw in voor de actie Klimaatwijken en daagt haar inwoners, verenigd of alleenstaand uit om op een periode van zes maanden 8 % energie te besparen.
'Energie besparen is goed voor de portemonnee maar helpt ook de uitstoot van CO2 te beperken' is communicatieambtenaar Jeroen Vanthournout van mening. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen om het milieu te beschermen'. De meetcampagne loopt van 1 november 2009 tot en met 30 april 2010. 'Tijdens deze periode noteren de deelnemers hun meterstanden van elektriciteit en gas' gaat hij verder.


'Het verbruik wordt vergeleken met eerdere energieafrekeningen. Voor een vlot verloop van de actie is het gemeentebestuur dringend op zoek naar energiemeesters. Een energiemeester is een vrijwilliger die de deelnemers uit zijn wijk of groep begeleidt. Hij of zij krijgt van de organisatie een pak kennis en tips mee tijdens de energiemeesteropleiding en wordt op die manier een echte energie-expert. De energiemeester stelt zijn kennis ter beschikking van de andere deelnemers van zijn wijk en is op die manier de sleutel tot het welslagen van de actie. Daarom lanceren we een warme oproep naar kandidaat-energiemeesters om zich vóór vrijdag 16 oktober 2009 kenbaar te maken aan de communicatieambtenaar'. Begin februari worden de tussentijdse resultaten besproken tijdens een energieborrel en eind april worden de eindresultaten tijdens een provinciaal afsluitmoment bekendgemaakt. Na afloop van de actie ontvangen de geslaagde deelnemers een leuk en klimaatvriendelijk geschenk. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Vantournhout op 09-323.90.27. Mailen kan naar communicatieambtenaar@kaprijke.be (LK)