• Eeklo
17/06/2013

Wat insiders al langer zagen aankomen, gebeurt dan nu nog totaal onverwachts. Nog geen zes maanden na zijn nieuwe installatie als gemeenteraadslid voor N-VA maakt Jaak De Muynck (79) vanaf 1 juli een abrupt en definitief einde aan zijn 30 jaar lange carrière in de Eeklose politiek. Een (kleine) bom in het kleine wereldje van de Eeklose politiek.Moe“Ik ben het allemaal een beetje moe op mijn leeftijd”, geeft hij als verklaring. “ Het bijwonen van de fractieraad, politieraad, bestuursraad, gemeenteraad, waterschapsbeleid, Imewo en Eandis: ik loop van de ene commissie naar de andere. Ik heb het zowat allemaal al meegemaakt. Na 43 jaar Vlaamse politiek, waarvan 30 jaar in de gemeenteraad  heb ik in mijn tussentijdse 6-jarige schepencarrière 512 koppels getrouwd. Schitterende jaren van bloei heb ik meegemaakt in de industrie en in de handel, in het voetbal en de sport, carnaval en de échte Eeklose Kermissen, de grote Foren, overvolle markten, vele grote manifestaties. Eeklo leefde, het was jarenlang in één woord de tijd van “Alleman Kontent”! Wellicht is dit nu allemaal voorgoed voorbij.“Maar ondanks al mijn politieke ervaring had de partij mij in de aanloop naar de verkiezingen duidelijk niet meer nodig. Ik trek mijn conclusies. Ik heb onze nieuwe voorzitter als eerste ingelicht. Ik vind dat hij het goed doet. Maar ik hoed mij nu voor natrapperij.”MonddoodWie Jaak kent weet dat de strubbelingen achter de schermen bij het oprichten van een Eeklose afdeling van de N-VA hem nooit hebben bevallen. Nu de storm met een nieuwe voorzitter wat is gaan luwen, trekt hij zijn conclusies. Lange jaren was hij de alleenvertegenwoordiger van de Volksunie, V-NA en de Vlaamse gedachte in Eeklo.“Ik blijf wel nog lid van de N-VA, maar ga nu nog alleen medewerking verlenen aan de Vlaamse Volksbeweging (VVB), het TAK (Taalaktiecomité) en de Vlaamse kwestie in het algemeen”, geeft hij ons nog mee.Insiders voorspellen dat er nog meer leden van de Eeklose N-VA klaar staan om ontslag te geven.“Volgens het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad heeft een lid niets meer te zeggen. Hij heeft nauwelijks nog een inbreng.” Volgens Jaak De Muynck zijn gemeenteraadsleden in Eeklo inmiddels monddood gemaakt.“Onze partij zit met 6 mandatarissen in de gemeenteraad en men mag amper nog 3 vraagjes stellen per zitting. Wat zit men daar dan eigenlijk nog te doen…? Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle mensen - vooral van N-VA - die mij genegen waren, te bedanken voor het vertrouwen, ook al diegenen die altijd voor mij hebben gestemd, of het vergeten waren...(knipoogt).”Wie Jaak opvolgt is nog niet geweten. Waarschijnlijk wordt dat mevr. Hilde Lampaert (echtgenote Baudts).Piet De Baets