• Eeklo
12/08/2013

Vrijdag 28 juli jl. ontving Jaak De Muynck, inmiddels bijna ex-politicus, de prestigieuze Oorkonde en Medaille van “Ridder in de Orde van Leopold II”.Het was burgemeester Koen Loete, die de medaille opspelde en de Oorkonde voorlas. Daarna werd samen met de andere aanwezigen een glaasje geschonken.Jaak De Muynck zou eerder, samen met schepen dokter Dirk Van De Velde gehuldigd zijn, maar er bleken binnen kringen van de N-VA reserves te bestaan, omdat de Orde van Leopold II een Belgische Nationale Orde is. Kort voor de overhandiging van de medaille werd dit dilemma nog eens duidelijk door de afwezigheid van enkele top partijleden bij de troonsbestijging van koning Filip 1 enkele dagen ervoor.Sommigen zagen het verlenen van die medaille aan Jaak niet zo vanzelfsprekend. Tot duidelijk werd dat de partij de gehuldigde uiteindelijk hierin de vrije keuze liet. Jaak heeft die Orde ten slotte aanvaard en wuift de reserves van sommige N-VA mensen weg, te meer daar de voordracht is gedaan door Vlaams minister Geert Bourgeois van de N-VA.De orde werd (nog) verleend door Koning Albert II "als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten ".De bewijzen van Jaak’s verdiensten worden door politieke vriend en vijand erkend. Onder meer zijn dertigjarig "eenzaam" verblijf in de Eeklose gemeenteraad, deels als schepen, waar hij meermaals één tegen allen de Vlaams nationale partijpolitiek heeft gevoerd. Jaak is ook ereschepen sinds 2004.Gedurende al die tijd heeft hij in zijn eentje meterhoge stapels krantenknipsels over zijn politieke activiteiten verzameld. Op vraag van een der aanwezigen bij de huldiging of hij dan een royalist is, antwoordde hij kordaat: " Jazeker, maar dan een Orangist"! (PDB)