• Lembeke
08/05/2022

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed, ondertekende het definitieve opheffingsbesluit voor de gedeeltelijke opheffing van de bescherming als dorpsgezicht van de dorpskom van Lembeke. Schepen Versluys reageert vastberaden. “Graag nog dit jaar afbreken” zegt de man.
De dorpskom van Lembeke werd beschermd omwille van de historische waarde als homogene dorpskern met 18de- en 19de-eeuwse burgerhuizen. Het Huis van Bouchaute maakte oorspronkelijk deel uit van een gevelwand die mee de geslotenheid van de dorpskom bepaalde. Het pand heeft vandaag echter haar beeldbepalende waarde binnen het dorpsgezicht verloren. In 2000 werd de gevelwand in Lembeke-Dorp, waar het pand deel van uitmaakte, immers grotendeels gesloopt. De aanpalende panden werden toen afgebroken omwille van stabiliteits- en veiligheidsproblemen. Het Huis van Bouchaute raakte hierdoor volledig geïsoleerd binnen de dorpskom, hetgeen leidde tot een verlies van het draagvlak voor het behoud van dit pand binnen het beschermde dorpsgezicht. De bescherming als dorpsgezicht werd, na openbaar onderzoek, om die reden definitief opgeheven.
(LK)