• Kaprijke
10/10/2021

Met de actie “Iedere inwoner een boom” wil de gemeente Kaprijke meer groen bij haar inwoners brengen. “We starten met honderd exemplaren” zegt schepen van Milieu Frederik Versluys.
Met de actie wil Het Kartel een verre verkiezingsbelofte inlossen. “In ons verkiezingsprogramma maakten we gewag van meer groen en meer bomen in Kaprijke en Lembeke” zegt schepen Versluys. “Met deze actie willen we hiertoe een aanzet geven. We hebben, in samenwerking met Regionaal Landschap Meetjesland, honderd bomen ter beschikking. Wie intekent kan kiezen uit een zomereik of -linde of een zwarte els. Daarnaast kan je ook nog kiezen uit 27 verschillende soorten hoogstammige fruitbomen.” De actie lijkt aan te slaan bij het brede publiek. “Op de eerste intekendag, tekenden al 37 inwoners in via de gemeentelijke website” gaat de schepen verder. “Als we meer dan honderd aanvragen hebben, komen deze inwoners op een prioritaire wachtlijst voor bij een nieuwe actie. Naast deze actie blijft ook de plantdag rond het geboortebos, op 14 november, lopen.” Verder zal Kaprijke bomen aanplanten in de Kleemstraat en worden in tal van andere straten ontbrekende straatbomen gepland. Inwoners die een boom aanvragen in de nieuwe actie ‘iedere inwoner een boom’ kunnen deze afhalen in het depot van de Technische Dienst in Kaprijke op 11 december.
(LK)