• Kaprijke
15/01/2023

Het bestuur van Kaprijke heeft een project uitgewerkt voor de heraanleg van het Plein in Kaprijke. Veel bomen die zich daar nu bevinden zijn ziek en zorgen voor overlast door middel van vallende takken.
Belangrijk is dat bij de heraanleg van het Plein het mooie dorpsuiterlijk blijft behouden. De huidige kastanjebomen worden vervangen door de meer resistente olmensoort. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de werken deze winter zouden starten en de werken dit voorjaar zouden worden voltooid. De voorbereiding van het dossier heeft echter wat vertraging opgelopen, voornamelijk door onduidelijkheden die zich in het grondonderzoek voordeden. De aanplant van de nieuwe bomen in het voorjaar kan problematisch zijn omwille van hun overlevingskansen bij een eventuele droge zomer. Om die reden is het aangewezen om de aanplant van bomen steeds in een najaar te doen. Hierdoor zullen de werken maar een aanvang nemen kort na de zomerperiode en afgewerkt worden tegen het kerstverlof van 2023.
(PDB)