• Kaprijke

Er komen preventieve politiecontroles in de Gravenstraat in Kaprijke-Bentille. Dat werd duidelijk tijdens de jongste gemeenteraadszitting in Sint-Laureins. De maatregel komt er omdat het zwaar verkeer - zwaarder dan 7,5 ton - richting Bentille zich niet veel lijkt aan te trekken van het verbod dat er momenteel geldt.
Tijdens de wegen- en rioleringswerken in de Kerzelaarstraat doet de Gravenstraat, op de grens tussen Kaprijke en Bentille, dienst als omleidingsweg naar het centrum van Bentille. 'Het verkeer van meer dan 7,5 ton mag de straat niet in, in de richting van het dorpscentrum' vertelt Sents schepen van Openbare Werken Patrick De Greve (CD&V).

'Zij moeten een andere weg nemen om de Gravenstraat niet te zwaar te belasten. In de praktijk stellen we echter vast dat deze maatregel niet wordt nageleefd. Daarom zullen er binnenkort controle door de politie worden uitgevoerd. Aanvankelijk zonder sanctionering. Als ook dat niet helpt, vrees ik dat er strengere maatregelen zullen getroffen worden.' Oppositieraadslid Marleen Goossens (Samen) maakte van de gelegenheid gebruik om haar bezorgdheid te uiten omtrent de omleidingsweg over de Krabbendijk. '
De straat wordt helemaal stuk gereden en de bermen liggen er erbarmelijk bij' hield ze de raad voor. 'Is het niet mogelijk dat enkel zwaar bestemmingsverkeer toegelaten wordt op de smalle polderwegen richting Bentille.' De raad stemde in met haar voorstel. Het zwaar doorgaand verkeer dat in Bentille wil geraken zal voortaan via de Calusstraat in Watervliet moeten omrijden. (LK)