• Eeklo
07/10/2013

Vorige week donderdag bracht kersvers gouverneur Jan Briers een werkbezoek aan Eeklo. Ter gelegenheid van dit bezoek werd er tussen provincie- en stadsdiensten druk overlegd over enkele belangrijke lokale dossiers. Zo maakte burgemeester Koen Loete bekend dat men blijft ijveren voor het industrieterrein in Balgerhoeke. ‘ We zullen nieuwe suggesties doen om het probleem van de oversteek van de koeien over de ontsluitingsweg op te lossen’ kondigde de Eeklose burgemeester aan.Jan Briers, die de betreurde Andre Denys opvolgde als gouverneur van Oost-Vlaanderen, is begonnen aan zijn ‘Ronde van Oost-Vlaanderen’. Na Zwalm was Eeklo de tweede gemeente, die hij bezocht. In de namiddag onderhield Briers zich samen met enkele gedeputeerden met het Eeklose stadsbestuur. Na afloop stonden beide partijen de pers te woord. De gouverneur hield zich echter op de vlakte en beperkte zich tot een korte inleiding. ‘ Ik ben enkel een bruggenbouwer’, zei hij. Burgemeester Koen Loete lichtte de inhoud van het overleg meer toe. ‘De provincie en het stadsbestuur blijven achter de optie staan om in Balgerhoeke een bedrijventerrein te realiseren’, aldus de burgemeester. ‘ Het probleem in Balgerhoeke situeert zich vooral rond de oversteek voor de koeien. Er zijn ons nu een drietal suggesties aangereikt om dit probleem op te lossen. Ook in Dendermonde werd onlangs een dergelijk probleem op die manier opgelost. Belangrijk is dat stad en provincie vol achter dit broodnodige bedrijventerrein blijven staan.’HUYSMANHOEVEGedeputeerde Alexander Vercamer had dan weer goed nieuws voor de Huysmanhoeve.’Het is de bedoeling om verschillende functies samen te brengen op de site en er een centrum van zacht toerisme van maken. Er zijn daar enorm veel mogelijkheden. Binnenkort leggen we aan de provincieraad een investeringsplan van liefst 4,3 miljoen euro voor, weliswaar gespreid over meerdere jaren.’ Verder raakte ook bekend op de persconferentie dat er tientallen windmolens bijkomen langs de N 49. ‘Er is nog wel geen concrete timing vastgelegd over de inplanting van de windmolens’, klinkt het. ‘Eerst passeert het plan hierover bij de provincieraad en dan is er nog het openbaar onderzoek. Verder is er ook afgesproken dat er een vijf kilometer lange bouwvrije zone en flankerende maatregelen komen voor de windmolens.’ Tenslotte noteerden we ook de intentie om de verbinding tussen het Leen en het Eeklose station te verbeteren voor voetgangers en fietsers. ‘ We denken aan het systeem zoals de verhuur van de zogenaamde Blue Bikes’, deelde burgemeester Loete nog mee.Windmolen Zandvleuge verdwijnt.Een gevolg van het nieuwe plan voor windmolens in en rond Eeklo is ook dat de windmolen, die al ettelijke jaren aan de Zandvleuge staat opgesteld, verdwijnt. De windmolen staat nu dicht bij het voetbalstadion van FC Eeklo Meetjesland en was één van de eerste windmolens in de regio. Hij zal verhuizen naar de N49.Geen geld van provincie voor nieuw zwembad.Het onderhoud tussen gouverneur Briers en Eekloos burgemeester Koen Loete maakte ook duidelijk dat de stad geen financieel heil vanuit provinciale hoek moet verwachten voor de bouw van een nieuw zwembad. ‘ Omdat een zwembad in Eeklo toch ook een regionale functie heeft, hoopten we op een tussenkomst van de provincie, maar dat gaat niet door’, aldus burgemeester Loete. ‘ De provincie beschouwt dit als een lokale aangelegenheid.’(Ives Boone)