• Lembeke
27/03/2022

In december van 2021 hing een verkavelingsaanvraag uit in het Scheutbos in Lembeke waarbij anderhalve hectare bos plots bedreigd raakte. De buurt verenigde zich en een petitielijst leverde 1.600 handtekeningen voor bezwaar op.
“Een groot deel van de bezwaren van burgers en verenigingen werd gevolgd” zegt Christine De Bie van Natuurpunt. “De aanvraag was immers in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Een deel van het terrein zou worden ontbost en dat is nefast voor het leefmilieu en de woonkwaliteit. Er werd ook onvoldoende rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. We menen vast te stellen dat de gemeente tot dezelfde conclusies kwam en vindt dat met de verkaveling een rustzone zou verdwijnen dat de biodiversiteit zou aantasten.” Natuurpunt is wel van mening dat het Scheutbos een definitieve bescherming verdient. Burgemeester Pieter Claeys bevestigde dat de gemeente de vergunningsaanvraag voor de bouw van drie woningen weigerde.
(LK)