• Eeklo

Het kwam op de Eeklose gemeenteraad van oktober opnieuw tot een aanvaring tussen de meerderheid en de oppositiepartijen. Open VLD vroeg een extra studie over de ontsluiting van het toekomstig industrieterrein in Balgerhoeke. Christophe De Waele (Open VLD) had diezelfde extra studie al gevraagd tijdens de gemeenteraadszitting van juni maar toen liet burgemeester Koen Loete (CD&V) de stemming niet doorgaan. Nu werd er wel gestemd maar de vraag van Open VLD werd nipt verworpen. 'Laat ons nu eindelijk van start gaan met de realisatie van de industriezone die broodnodig is voor Eeklo en niet langer tijd en geld verliezen', reageerde burgemeester Koen Loete.

Het toekomstig industrieterrein in Balgerhoeke beroert al jarenlang de Eeklose gemoederen in de gemeenteraad. Ondertussen keurde Minister Philip Muyters het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan waaronder dit bedrijventerrein valt, goed. Omdat de N 49 over enkele jaren een autosnelweg wordt, verdwijnen de verkeerslichten aan het kruispunt met de Sint-Laureinsesteenweg en dus ook de op- en afrit. Zoals de plannen nu voorliggen, zou daar een tunnel onder de N 49 gebouwd worden en wil men het toekomstig industrieterrein zelf ontsluiten via een zuidelijke verbindingsweg. Christophe De Waele wilde op de gemeenteraad bekomen dat het voorstel van het Comité Open Ruimte om met een bypass te werken en een noordelijke verbindingsweg aan te leggen, zou getoetst worden in een studie. 'In juni weigerde burgemeester Koen Loete hierover een stemming maar hij werd teruggefloten door de gouverneur. Wij willen ons voorstel tot bijkomend onderzoek vandaag dan ook opnieuw ter stemming brengen', aldus Christophe De Waele.

TIJDVERLIES
Burgemeester Koen Loete betwijfelde of de gemeenteraad bevoegd is om een extra onderzoek te vragen. ' De provincie is bevoegd om te beslissen over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en het Vlaams Gewest over de mobiliteit. De problematiek van de ontsluiting van de industriezone in Balgerhoeke moet dus duidelijk behandeld worden door de Vlaamse overheid.
Trouwens, verschillende ingenieurs hebben de mogelijkheid van een dergelijke bypass al bekeken en ze waren unaniem negatief over deze oplossing. Laat ons nu stoppen met dit geld- en tijdverlies en deze industriezone zo snel mogelijk realiseren. Industrie is broodnodig voor Eeklo want onze stad kampt op dit ogenblik met een zeer grote werkloosheid. Bijkomende tewerkstelling is dus uiterst welkom.' Tijdens de stemming die volgde, stemde de voltallige oppositie voor de bijkomende studie. Ze kregen steun uit de meerderheid van Josiane De Decker (CD&V) en Jaak De Muynck(N-VA). Schepen Dirk Van de Velde (CD&V) onthield zich zodat een bijkomende studie met een staking der stemmen ( 11 voor,11 tegen en 1 onthouding) nipt werd verworpen. De realisatie van het bedrijventerrein in Balgerhoeke kan nu van start gaan.