• Sint-Laureins
10/04/2017

Claudine Bonamie, de knappe schepen van Samen, en binnen Sint-Laureins bevoegd voor de begraafplaatsen, roept de bevolking op geen bloemen, struiken of hagen te planten voor de grafzerken.

“Het zou niet leuk zijn mochten die in de grasmaaiers terecht komen” uit deze schepen haar bezorgdheid. 

“De lente is in het land en dus is het zaai- en maaiseizoen aangebroken, ook op de begraafplaatsen. Voor vele graven staan momenteel bloemen, struiken of hagen gepland of werden bloembakken geplaatst. Het planten van bloemen of struiken buiten de concessie is eigenlijk niet toegelaten. De grafzerk bevat in de meeste gevallen de volledige afmeting van de concessie waardoor er geen plaats meer is om voor het grafzerk bloemen, bloembakken, struiken, losse keitjes of een soort omheining in het gras te planten.” Arbeiders van de technische dienst moeten bij het onderhoud van de kerkhoven steevast al deze zaken verplaatsen alvorens ze het gras kunnen maaien. Daarom dringt de schepen er op aan dat alles voor 1 mei aanstaande verwijderd of op het grafzerk geplaatst wordt. “Enkel zo kunnen onze werklui hun taak naar behoren vervullen” besluit de schepen. “Het zou helemaal niet leuk zijn mochten er resterende plantjes in de maaimachine terecht komen”.(LK)

Schepen Bonamie op de begraafplaats(Foto ©Emiel Tack)