• Waarschoot
09/01/2012

Het laatste jaar van deze legislatuur wordt er een om de lopende projecten af te werken: de dorpskernvernieuwing, het sociaal huis, de jeugdterreinen en de renovatie van de Kring.

Schepen van Financiën Dirk David (CD&V) blikt tevreden terug op de afgelopen zes jaar. ‘Alle jeugdverenigingen krijgen nu een speelruimte zo groot als de voetbal- en sporthal samen. We hebben de Lege en Hoge Voorde vernieuwd, de Kere is hersteld, het gemeentehuis gemoderniseerd en de jongensschool aangekocht: een opportuniteit alleen al voor de grote feestzaal waar zo’n nood aan was.’ De kritiek van de oppositie is dan ook een van teveel grote projecten die op de begroting zouden wegen. Maar David ontkent. ‘Ook voor 2012 is er een overschot op de begroting. De leninglast is inderdaad flink gestegen, maar zeker niet ondragelijk.’ In 2012 wil de gemeente wel de sporthal overdragen aan TMVW, een operatie die er enkel op uit is om geld te winnen. ‘De mensen zullen daar zelfs niks van merken’, meent David. ‘Maar voor ons het is vooral interessant voor de investeringen die we hebben gepland. De BTW op de facturen wordt immers gedragen door TMWV. Dus als we volgend jaar een nieuwe sportvloer van 160.000 euro leggen, zal dat voor ons 21% goedkoper zijn.’ TMVW houdt wel de 6% BTW bij van inkomsten. ‘Dus als iemand de zaal huurt voor 100euro, dan krijgt de gemeente daarvan 94 euro. We hebben berekend dat we als gemeente zo ongeveer 30 tot 40.000euro verliezen. Maar dat wordt dan weer ruimschoots  gecompenseerd door die investeringen waar we geen BTW moeten op betalen’, legt David uit. Andere projecten voor volgend jaar –naast het afwerken van de lopende projecten- zijn het herstel van de Zoutweg (24.000euro), bestrijding wateroverlast Bellebargie-Akkerstraat (570.000euro) en de vernieuwing van brandweermateriaal (29.000euro plus 57.100euro voor een autopomp). Tenslotte staat ook nog de dorpskernvernieuwing van Beke op stapel, een project dat wordt gedeeld met Zomergem. ‘Daarvoor voorzien we 305.000euro, maar dat kan enkel indien onze beloofde Europese subsidies worden goedgekeurd’,  merkt David nog op. (OW)