• Sint-Jan-in-Eremo

In de loop van de maand maart kregen een viertal bestuurders een GAS-boete in de bus nadat ze op de verhoogde berm hadden geparkeerd in de buurt van de vrije basisschool De Springplank in de Moerstraat in Bentille. Dat bleek in een tussenkomst van gemeenteraadslid Johan Francque tijdens de jongste Sentse gemeenteraad.

“Op 15 maart jongstleden kreeg een inwoner van Sint-Laureins een boete van 116 euro opgelegd, nadat hij of zij op een verhoogde berm stilstond in de Moerstraat aan de vrije school” begon Francque zijn verhaal. “De persoon in kwestie kwam bij regenweer de kinderen afhalen aan de school en bleek bij navraag geen benul te hebben dat hij op een niet toegelaten plaats stil stond. Hij of zij was er van overtuigd juist geparkeerd te zijn. Dergelijke vaststellingen gebeuren dagelijks. Kan er voorgesteld worden, eventueel via het politiecollege of politieraad om de overtreders eerst te sensibiliseren in plaats van meteen te verbaliseren ? Een boete uitschijven zou dan beter passen vanaf een volgende inbreuk.” Francque ving min of meer bot met zijn voorstel. “Ik heb me even geïnformeerd via een verkeersdeskundige” reageerde burgemeester Franki Van de Moere ( Samen). “Het gaat hier om GAS-boetes verkeer. Politie-inspecteurs die dergelijke gevallen vaststellen, maken een proces verbaal op dat naar de provinciale  GAS-ambtenaar gaat.  Die handelt de zaak verder af. In dit specifieke geval werd geoordeeld dat de inbreuk dermate is dat een boete moet volgen.”
Van de Moere wees er tevens nog op dat er een grote parking naast de school ligt én dat er bijkomende parkeergelegenheid is in de buurt. Uiteindelijk raakte de raad het er over eens dat de mentaliteit van de bevolking in zo’n kwestie ook moet gewijzigd worden. De politie van haar kant wijst er tot slot op dat parkeren met vier wielen op het voetpad er toe leidt dat voetgangers het voetpad moeten verlaten wat hun veiligheid dan weer in het gedrang brengt. “Zoiets is onaanvaardbaar” klinkt het. De gemeente gaat bij het begin van volgend schooljaar de ouders een schrijven richten waarin de aangehaalde problematiek nogmaals verduidelijkt wordt.

(LK)