• Sint-Jan-in-Eremo

Johan Francque, zetelend gemeenteraadslid en voormalig schepen voor N-VA, vroeg tijdens de jongste Sentse gemeenteraadszitting in de vragenronde aandacht voor de veiligheid op het fietspad langsheen de Sint-Jansstraat in Sint-Jan-in-Eremo.

“Het kruispunt tussen het fietspad en Ter Schure, uitgang van de achterliggende woonwijk, is niet bepaald veilig” begon Francque zijn uitleg. “Voertuigen die uit de wijk komen hebben onvoldoende zicht op het fietspad. De wagens moeten een heel stuk op het fietspad rijden eer ze kunnen zien of er al dan niet fietsers aankomen. Ik ben van mening dat we hiervoor snel een oplossing moeten vinden.”
Oorzaak van het euvel is volgens Francque het feit dat enkele hagen naast de rijweg de toegelaten hoogte van één meter overschrijden. “Volgens de wet mogen deze hagen niet hoger groeien in dergelijke situatie” argumenteerde het raadslid. “Het plaatsen van spiegels zou wellicht een oplossing kunnen bieden.” De politie reageerde ondertussen reeds op het voorstel van Francque. Volgens hen is het plaatsen van een spiegel niet meteen een zaligmakend middel. “Zij geven soms een vertekend beeld van de realiteit “  klonk het. “Het scheren van de hagen zou de zichtbaarheid inderdaad meer ten goede komen.” Francque formuleerde zijn vraag aan het eind van de gemeenteraad waarmee hij gebruikt maakte van artikel 11 uit het gemeenteraadsreglement. Hierbij mag een raadslid een mondelinge vraag stellen waarop hij uiterlijk tijdens de volgende gemeenteraad (20 juni red.) een antwoord moet krijgen. Wordt dus zeker vervolgd.

(LK)