• Eeklo
02/10/2022

De nieuwe bestuurscoalitie voert de plannen voor een ondergrondse centrumparking aan de Paterskerk af “wegens te duur”. Nochtans was hierover in de vorige coalitie unaniem een akkoord gesloten.

Er komen in de plaats wel twee nieuwe centrumparkings bij: aan de Zuidkaai, goed voor een 30-tal parkeerplaatsen en 50 tot 70 plaatsen op de – nog te saneren - site van de oude rijkswachtkazerne (Kaaistraat). Het nieuws veroorzaakte een storm van negatieve reacties. In de marge de kritiek dat beide parkings zich toch wel een eind(je) verder van de winkels bevinden dan een parking op de Markt en dus de aantrekkelijkheid voor het shoppen en het comfort voor de klanten gevoelig vermindert.

‘Vergissing van de eeuw’
De Eeklose Markt wordt na de zomer van 2023 definitief parkeervrij gemaakt. Om die 30 parkeerplaatsen op de Markt te compenseren, had de vorige bestuurscoalitie concrete plannen met de Paterskerk, het kloostergebouw, de riante kloostertuin en met de site van het aanpalende Decora en Dream. Daar zou een grote ondergrondse centrumparking voor 200 wagens komen, zo werd aan de middenstand beloofd. Er werd daarvoor ook in de meerjarenplanning een bedrag van 5 miljoen euro ingeschreven. Daar is nu echter plots geen sprake meer van. ‘Te duur in deze tijden van inflatie en oplopende kosten’, luidt het bij de huidige meerderheid. “Zo’n ondergrondse parking verdient zichzelf nochtans op tien jaar terug”, klinkt het bij voormalig schepen Christophe De Waele (Open VLD), in de vorige coalitie nog een vurig pleitbezorger van een ondergrondse centrumparking op die plaats.

De Waele noemt het afvoeren van de plannen verder ‘een gemiste kans’. En gemeenteraadsvoorzitter Nicole De Munter (Open VLD) gewaagt zelfs van ‘de vergissing van de eeuw’. Ook Eddy Deketelaere, voorzitter van Horeca Meetjesland, toonde zich in naam van zijn leden zeer ontgoocheld omdat de middenstand en horeca in het centrum van Eeklo al langer vragende partij is voor een ondergrondse centrumparking.

Stadsvernieuwingsproject ?
Op een grote persconferentie in juli 2020 klonken de ambities van het voormalige bestuur nog helemaal anders. Het aanbrengen van een ondergrondse parkeergarage werd toen zelfs als een voorafgaandelijke noodzaak voorgesteld om de Markt later te renoveren. Alles kaderde in een “groot stadsvernieuwingsproject op en rond de site van de Paterskerk.” Er werd gewaagd van bijna 34 miljoen euro kostprijs voor het hele project, een derde betaald door de stad en overheid, en de rest door privékapitaal van partners.
In het ambitieus plan zat de renovatie van de Paterskerk en in het achterliggende klooster een nieuw onderkomen voor heel wat stadsdiensten. De 8.000 vierkante meter kloostertuin zou een stadspark worden met voor voetgangers en fietsers een veilige doorsteek tussen de Zuidmoerstraat en het centrum. Het veilig stellen van de kloostertuin als stadspark zou ook een definitieve streep door de rekening zijn van speculanten op zoek naar deze 8.000 m2 bouwgrond (!) in volle stadscentrum.
Op de persconferentie werd het plan met veel bravoure uitgesmeerd. Vandaag wordt daarover in alle talen gezwegen. Het supprimeren van de ondergrondse parking laat vermoeden dat op termijn ook de andere plannen kunnen afgevoerd worden.
Vragen
Insiders stellen zich vragen over deze volatiele gang van zaken. Twee jaar geleden wél parking, twee jaar later géén parking en wat beslist na de volgende verkiezingen (binnen 2 jaar) een nieuwe coalitie ? Het huidige bestuur heeft een punt met haar argument dat er moet bespaard worden. Daar is iedereen mee akkoord. Maar waarom dan het project drastisch definitief afschieten en niet uitstellen naar betere (financiële) tijden? Men beweert dat de huidige beslissing gedragen is door alle verkozenen van de meerderheidscoalitie (NV-A, CD&V, SMS). Dat zijn dan 17 verantwoordelijken die beslissen voor 21.000 inwoners en shoppende bezoekers uit de rand? Zonder brede volksraadpleging, zonder inspraak van middenstand, horeca of stadsraden, maar vooral zonder veel uitleg of verantwoording achteraf: een broodnodige bestuursvisie op de lange termijn kan dit moeilijk genoemd worden.
(Ives Boone/Piet De Baets)
Foto:
Zicht op een klein deel van de 8.000 m2 kloostertuin
(©Plusoffice architecten)