• Maldegem
10/04/2022

Ook Koenraad De Ceuninck trekt streep door
fusieplannen voor Maldegem (…en kent het geheim van de fles !)

EXCLUSIEF:
Eerste uitgebreid interview met Maldegems nieuwe burgemeester !
Ook Koenraad De Ceuninck trekt streep door fusieplannen voor Maldegem (…en kent het geheim van de fles !)
Rond half februari kreeg Maldegem plots een nieuwe burgemeester. Koenraad De Ceuninck (CD&V) volgde Bart Van Hulle (Open VLD) op, nadat N-VA, CD&V en Groen samen voor een nieuwe nipte bestuursmeerderheid kozen (14 zetels op 27).
Taptoe maakte kennis met de nieuwe burgemeester en sprak met hem over zijn plannen voor de komende jaren. Andere meesters, andere wetten ?
Het werd een openhartig gesprek zonder taboes, in restaurant ’t Moorken, misschien symbolisch, maar eerder toevallig, op 200 meter van de woonst van de vorige burgervader…
Grootvader
Koenraad De Ceuninck (40) kreeg de politieke microbe met de paplepel ingelepeld want zijn grootvader, meester Paul De Ceuninck uit Donk, was ooit schepen van Financiën in Maldegem. Zijn ouders wonen in de Koning Albertlaan en werkten allebei in het onderwijs: papa als leraar godsdienst en mama gaf aardrijkskunde. De Ceuninck, getrouwd met Inge Mouton en vader van twee zoontjes, is met andere woorden ‘geboren en getogen’ in de gemeente van “D’Euzderen Veuzen”.
Als prof geeft hij – sinds zijn benoeming tot burgemeester nog halftime – les aan de Universiteit van Gent, aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
Taptoe: Sinds wanneer ben je politiek actief en hoe kwam het leiderschap van een hele gemeente plots op jouw schouders terecht?
Koenraad De Ceuninck: “Ik wist al heel vroeg dat ik iets in de politiek wilde doen. In 2006 stelde ik me verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd onmiddellijk verkozen. Vanaf 2009 tot 2018 werd ik voorzitter van de gemeenteraad. De verkiezingen in 2018 duwden ons met CD&V en stemmenkanon Valerie Taeldeman onverwachts in de oppositie. Valerie en ikzelf hadden vorige zomer informeel al eens overlegd over het komend lijsttrekkersschap in 2024. Na enig beraad aanvaardde ik dat voorstel, maar tegelijkertijd kwam de meerderheidscoalitie van burgemeester Van Hulle in alsmaar stormachtiger vaarwater terecht. Vooral N-VA en hun schepenen bleken het steeds moeilijker te hebben met het eigengereide gedrag van de burgemeester tot het dossier ‘Reesinghe’ in december alles in een onstuitbare stroomversnelling bracht. Vrij snel werd vanuit de verenigde oppositie een consensus gevonden voor een nieuwe meerderheid. De rest is nu al geschiedenis.”
Reesinghe
Taptoe: In Maldegem leeft het gevoel dat er een ‘politieke coup’ werd gepleegd. Hoe kijk jijzelf naar de gebeurtenissen van de voorbije maanden?
Koenraad De Ceuninck: “De CD&V zelf heeft geen enkel initiatief genomen om een andere meerderheid te installeren, het was vooral de N-VA die hiervoor vrij resoluut het voortouw nam en contact met onze partij heeft opgenomen. Het was ons al langer duidelijk dat het serieus scheef zat in de oude meerderheid, vooral met voortdurende signalen van onvrede over het dictatoriaal functioneren van burgemeester Van Hulle. De stemming in de gemeenteraad van december vorig jaar, waarbij een mogelijke verkaveling van Reesinghe werd afgevoerd, wakkerde die onvrede duidelijk nog meer aan en uiteindelijk liet N-VA ons weten dat ze niet meer verder wilden met Bart Van Hulle en zijn partij Open VLD. Het enorme protest en de ruim 2.000 bezwaarschriften toonden duidelijk dat er helemaal geen draagvlak was voor die verkavelingsplannen in Reesinghe, waar Bart Van Hulle aanvankelijk wel achter stond. De gronden in Reesinghe moeten nu trouwens herbestemd worden zodat Reesinghe een groene long in onze gemeente kan blijven. Een besluit in de gemeenteraad bij meerderheid.”
Kleuter-zwembad ?
Taptoe: Op welk gebied sloeg de oude bestuurscoalitie volgens jou de bal totaal mis?
Koenraad De Ceuninck: “Op diverse vlakken. Het pop-up zwembad bijvoorbeeld was een idee van mijn voorganger om volgende zomer, tijdens aanpassingswerken aan het zwembad, tijdelijk te voorzien in een alternatief. Dat alternatief blijkt nu echter geen 50.000 euro te kosten zoals geraamd door Bart Van Hulle, maar 138.000 euro ! En sorry, het bleek bovendien over een bad te gaan van amper 20 op 20 meter met een (peuter)diepte van …. 30 centimeter. Voor mij een volstrekt onverantwoorde kost, die we dus ook niet gaan maken. Of bijvoorbeeld de droom van mijn voorganger voor een vaste treinverbinding met Eeklo: totaal onrealistisch ! Momenteel slaagt de NMBS er zelfs niet in de verbinding tussen Eeklo en Gent te elektrificeren. Als ik dan bovendien zie hoeveel overwegen er zouden moeten aangelegd worden op het traject van nauwelijks een paar kilometer, en wat dat allemaal zou kosten… nee, dat is niet haalbaar. Ik zie meer heil in een betere busverbinding met Aalter, omdat er vanuit onze gemeente veel meer trafiek is naar het station aldaar. Hierover wil ik dus wel gesprekken aanknopen met De Lijn. En mag ik nog verder?
Niet alleen vond ik de zogenaamde “Covidboom” een slecht idee, ook de locatie
aan het kruispunt met de N44 was slecht gekozen. Op die plaats is een LED-verlichting door Vlaamse regelgeving om veiligheidsredenen verboden. Het zorgt ervoor dat die LED-strips eigenlijk niet eens gebruikt kunnen worden in de vele kleurencombinaties die ze beurtelings kunnen aannemen. Tenslotte vond ik de privatisering van Ukkie Pukkie evenmin een goed idee, maar is inmiddels een feit. Kinderopvang behoort wél tot de kerntaken van een gemeentelijke overheid, meen ik. Door kinderopvang aan te bieden maak je de gemeente aantrekkelijker voor tweeverdieners.”
Geen fusie !
Taptoe: Na de bestuurswissel werd er vanuit de Open VLD al meteen een ballonnetje opgegooid dat u, als specialist van gemeentefusies, ongetwijfeld dé gangmaker zou worden van een monsterfusie met Eeklo en/of Sint-Laureins ?
Koenraad De Ceuninck: “Dat ontken ik ten stelligste. Ik geloof inderdaad in het nut van fusies tussen gemeenten, vooral als die minder dan 10.000 inwoners tellen. Maldegem telt op dit ogenblik echter 24.000 inwoners, behoort tot de grotere gemeenten in het Meetjesland en daarom is voor mij een fusie niet aan de orde. Ik zeg inderdaad met klem resoluut néé tegen een fusie voor Maldegem! We zijn een financieel gezonde gemeente en hebben dus die fusie niet nodig. Zover ben ik het wél eens met eenzelfde visie van mijn voorganger. Tijdens de voorafgaandelijke onderhandelingen met N-VA en Groen is trouwens nooit over een mogelijke fusie gesproken. Ik vind het echter wel een gemiste kans dat Knesselare destijds niet bij Maldegem is aangesloten. Dat was wel een goede ‘match’ geweest, zowel op vlak van toerisme als op vlak van onderwijs.”
Cultuurcentrum
Taptoe: Welke projecten van de vorige meerderheid zullen jullie op termijn afvoeren?
Koenraad De Ceuninck: “Het is zeker niet de bedoeling om àlles terug te draaien, zoals nu door de oppositie wordt beweerd. Grosso modo zullen we wel twee grote projecten, die de vorige meerderheid wou realiseren, niet uitvoeren. Dan spreken we in eerste instantie over het cultuurcentrum aan de Markt, dat 25 miljoen euro zou kosten. Zulke bedragen zijn niet op maat van Maldegem en zouden als een molensteen om onze nek blijven hangen. Bovendien was in dat bedrag de latere uitbating niet meegerekend, daarvoor waren ook nog eens drie personeelsleden voorzien. Het is wel onze bedoeling om cultuur op een kleinschaliger niveau naar het centrum van Maldegem te halen. Zo kan de benedenverdieping van het Sint-Annakasteel alvast opengesteld worden voor tentoonstellingen. Verder maken we plannen om CC Den Hoogen Pad een flinke opfrisbeurt te geven, aan te passen aan de huidige klimaatnormen en zelfs uit te breiden. In tweede instantie gaan we ook de geplande evenementenhal in de Katsweg niet realiseren. Door het schrappen van die beide grote projecten, komt er budgettair veel geld vrij om elders te besteden. Dat geeft ons mogelijkheden.”
Zwembad
Taptoe: Wat staat er verder nog op uw verlanglijstje voor de komende jaren ?
Koenraad De Ceuninck: “We hebben nog amper een kleine drie jaar tot de verkiezingen in 2024, dus zullen we een realistisch bestuur moeten voeren. Daaronder, in elk geval, inzetten op een versterkte werking van de ontmoetingszalen in de deelgemeenten: de Poermolen in Donk, Den Hoogen Pad in Adegem, de Kring in Kleit en de zaal Kanunnik Andries in Middelburg. Ook de relaties met het gemeentepersoneel willen we terug een nieuw elan geven want op dat vlak is er veel misgegaan. Onze gemeentelijke ambtenaren moeten terug een duidelijke houvast krijgen. Er moeten opnieuw aanwervingen komen en het onderlinge vertrouwen terug hersteld. En wat moeten we doen met de jeugdlokalen ‘De Piramide’ en het Sint-Annazwembad? Ook dat moeten we bekijken. Voor de Piramide denk ik aan de optie nieuwbouw. Over ons zwembad is er een consensus om het te behouden. Er zijn wel renovaties nodig omdat het bad aan betonrot lijdt. Ik schat dat het zwembad voor die renovatiewerken ongeveer vier maanden dicht zal moeten maar of dat effectief al volgende zomer het geval wordt, is nog lang niet zeker. Door de lange wachttijden vandaag voor bouwmaterialen is het onzeker wanneer die werken kunnen starten. Indien ons zwembad deze zomer open kan blijven, is er uiteraard geen sprake van een pop-up buitenbad. We willen trouwens ook graag overleggen met de collega’s in Eeklo, waar het zwembad wellicht ook enkele maanden zal moeten sluiten. We maken best goede afspraken, zodat beide zwembaden niet op hetzelfde moment gesloten staan. Met Eeklo moeten we trouwens ook nog eens samenzitten over de kostenverdeling voor de kerk van Balgerhoeke (lacht)”.
(Ives Boone/Piet De Baets)