• Sint-Laureins
20/02/2022

Verbijsterende reacties op Godshuis
dat (tóch) asielcentrum wordt !
Afgelopen donderdag werd het duidelijk. Een delegatie van het gemeentebestuur, samen met de Sentse oppositie, werd ontvangen op het kabinet van Sammy Mahdi, de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in aanwezigheid van de Staatssecretaris zelf, enkele medewerkers van zijn kabinet en het Rode Kruis.
Tijdens het overleg heeft het gemeentebestuur vernomen dat het Godshuis als mogelijk asielcentrum is opgenomen op een lijst die ter goedkeuring op het kernkabinet van de regering is besproken. De beslissing is dus al genomen… Er zou een asielcentrum in het Godshuis komen voor een periode van 3 jaar, enkel het administratieve gedeelte dient nog afgewerkt te worden.
“Eind juni zouden de eerste asielzoekers al kunnen arriveren” was de boodschap. Sint-Laureins reageert verbijsterd. Maar de klus lijkt onomkeerbaar beslist.
Geen goede beslissing
Eind januari werd Sents burgemeester Franki Van de Moere (Samen) gecontacteerd door staatssecretaris Sammy Mahdi. Hij kreeg de boodschap dat het Godshuis in Sint-Laureins een optie bleek te zijn voor de opvang van 240 asielzoekers. Aanvankelijk deed de boodschap de ronde dat het om Afghanen zou gaan. Een stelling die afgelopen donderdag bijgestuurd werd. Mannen, vrouwen en gezinnen, zo blijkt nu en niet allemaal van Afghaanse origine. Van de Moere bepleitte de zaak eerder als zou zowel het Godshuis, de gemeente als de regio niet klaar zijn om een dergelijk aantal asielzoekers te ontvangen. Het Godshuis is uitgeleefd, heeft noch water, noch vuur of elektriciteit. In de gemeente is er geen werk, onvoldoende busvervoer en te weinig ontspanningsmogelijkheden. In de nabije omgeving zijn er met Eeklo en Sijssele al twee asielcentra. Een derde is er een te veel. Bovendien ligt het Godshuis midden in een dorpskern, verscholen tussen een sporthal, drie scholen en woonzorgcentrum met dagverblijf. Voor Van de Moere allemaal redenen om de beslissing van Mahdi geen goede beslissing te vinden. En indien mogelijk af te blokken. Tevergeefs, blijkt.
Oplosbaar
Tijdens het overleg bij de staatssecretaris heeft het gemeentebestuur naar eigen zeggen toegelicht waarom het Godshuis ongeschikt is als asielcentrum en waarom de komst van 240 asielzoekers de draagkracht van de gemeente overstijgt. Mahdi ziet echter geen onoverkomelijke problemen bij de oprichting van een asielcentrum met zo’n omvang. De man blijkt zich er van bewust dat er problemen kunnen opduiken maar die zijn volgens hem allemaal oplosbaar. Als het administratieve luik rond geraakt, kunnende eerste asielzoekers eind juni, gefaseerd, arriveren. Het centrum zou drie jaar dienst gaan doen. Het Rode Kruis zal instaan voor het beheer en de uitbating van het asielcentrum. Het gemeentebestuur volgt de situatie verder op de voet op en zal open communiceren naar de inwoners. Van zodra het bestuur meer informatie heeft, wordt dit via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen meegedeeld.
(LK)