• Eeklo
29/08/2021

Nadat Taptoe veertien dagen geleden als eerste de achtergrond schetste van de verwarde ‘hutsepot’ waarin de Eeklose politiek dan nog verkeerde, zijn vandaag alle remmen los.
Perscommuniqués vliegen sindsdien langs alle kanten tegelijk in onze mailbox en de dagbladen maken elke dag - via voortschrijdend inzicht - een nieuwe actuele stand van zaken op. Opvallend hierbij is de roep naar discretie waarvoor vooral burgemeester Vandevelde (als spin in het web) pleit, maar nooit eerder werd een achterhoedegevecht achter de coulissen zo open en bloot gevoerd als nu…
Een nieuwe samenvatting voor inzicht in de doolhof van vandaag, kan voor onze lezers misschien nuttig zijn.
Laat het vooraf echter duidelijk zijn: een nieuw Vlaams decreet laat de gemeenteraad toe om - met onmiddellijke ingang - een einde te stellen aan ‘onbestuurlijkheid’ en een nieuwe burgemeester en schepencollege aan te stellen. Het is deze nieuwe mogelijkheid die de oppositie (NVA en CD&V) midden de lopende legislatuur heeft wakker gemaakt en met schoorvoetende consultaties deed starten, eerst onder elkaar en dan met de grootste meerderheidspartij SMS.
Vandaag hebben deze schuchtere ‘aftoetsingen’ nog tot geen concrete resultaten geleid.

Pijnlijk

Een recente boodschap van SMS (partij van de burgemeester en schepen Windey) vat veel samen en wees de weg naar de nakende oplossing.
“SMS stelt vast dat de huidige situatie binnen het stadsbestuur niet langer houdbaar en werkbaar is. SMS heeft de uitgereikte hand van NVA en CD&V (oppositiepartijen, nvdr) goed begrepen en wenst nu de nodige tijd te nemen om op basis van de programma’s verder te werken aan een vernieuwend, vooruitstrevend, ambitieus en duurzaam beleidsprogramma.”
Kort daarvoor liet NV-A al weten:
“Beter halfweg keren dan tot het einde verloren lopen. N-VA kiest resoluut voor een grote, stabiele coalitie van de drie grootste partijen N-VA, CD&V en SMS, om een uitweg te vinden uit de chaos en de stilstand van de laatste maanden. De Eeklonaar heeft nood aan een ommezwaai naar een nieuwe politieke cultuur. Deze drie partijen kunnen dit doen slagen.
N-VA en CD&V nemen samen het voortouw om met deze partijen constructief aan tafel te zitten. Er moet gehandeld worden, want de Eeklonaar heeft geen boodschap aan politiek gekrakeel binnen de bestuursploeg”.
Ondertussen liet Groen weten dat “ze beschikbaar blijven voor een nieuwe meerderheid” en is de teneur bij Open VLD eerder pijnlijk, nu zij de exit voor hun schepenen Christophe De Waele en Ann Van den Driessche voelen aankomen.
“Ik kan zelfs niet echt reageren”, zucht De Waele . “Ik ben te aangeslagen door de manier waarop Open Vld Eeklo en ikzelf misbruikt en bedrogen zijn. Ik moet dit even laten rusten.”
Eén troost rest hen nog. Nicole De Munter blijft – door een vergetelheid in het nieuwe decreet? - voorzitter van de gemeenteraad omdat ze daartoe voor 6 jaar officieel is aangesteld.

Wat nu?

Het politieke schaakspel in Eeklo lijkt zo te zien in een beslissende fase te zijn beland. De bekendmaking dat oppositiepartijen N-VA en CD&V samen willen onderhandelen met SMS, geeft in elk geval als uitkomst dat zij een comfortabele meerderheid kunnen vormen met 17 zetels tegen 10 (voorheen 14 tegen 13). Hierbij vallen huidige meerderheidspartijen Open VLD en Groen uit de boot, samen 4 schepenzetels, als we Bob D’Haeseleer als lid van Vooruit meetellen..

Cruciaal, en dat kan momenteel nog voor explosief vuurwerk zorgen, is de vraag wie nu burgemeester en schepen wordt, als afronding van de aan gang zijnde stoelendans.
Dat ook nog de inhoud van het nieuwe bestuursakkoord moet bedisseld worden en welke bevoegdheid elke schepen krijgt, lijkt stof voor daarna.

Postjes

De post van burgemeester komt normaal en wettelijk toe aan de lijsttrekker van de grootste partij: SMS. Burgemeester Vandevelde behoudt dus quasi zeker zijn titel. Iets minder zeker is of Danny Smessaert (SMS) zijn schepenpost zal behouden. Dat hangt alleen af van de gretigheid waarmee CD&V één schepenzetel meer zou eisen dan bondgenoot NV-A. CD&V heeft 1 verkozene meer dan NV-A …
Marc Windey lijkt een zekerheid hoewel de vraag rijst of hij met zijn politieke kwelgeest ex-burgemeester Koen Loete al terug door één deur kan ? Want deze laatste blijft een zekerheid als zwaargewicht met het meeste voorkeurstemmen binnen zijn partij. Dan krijgt Eeklo de unieke situatie van zowel een vroegere burgemeester als een ereburgemeester in het schepencollege te hebben. Tweede in rangorde bij CD&V is voormalig schepen Dirk Van De Velde. Of gaat de partij voor de verjonging en is dit het moment om dossierkenner Filip Smet een schepensjerp te geven?
Hilde Lampaert lijkt als leading lady dan weer de gedoodverfde kanshebber binnen N-VA, samen met architect Danny Plaetinck, als volgende in de rij.
Last minute verrassingen zijn echter nooit uitgesloten en kunnen bovenstaande voor de hand liggende prognoses nog zwaar wijzigen.

Politieke moord

De nieuwe wending in de Eeklose bestuurscarrousel zorgt gegarandeerd voor heel wat tandengeknars bij de partijen die uit de boot dreigen te vallen. Groen trok de stekker uit de coalitie omdat de partij niet kon verteren dat schepen Bob D’Haeseleer eerst uit de partij stapte om als onafhankelijke te zetelen. Later stapte hij zelfs openlijk over naar Vooruit, de Eeklose socialisten die niet eens in de gemeenteraad zitten. De partij betaalt daar straks duidelijk de rekening voor. Schepen D’Haeseleer is aan het eind misschien wel de grootste pineut als hij zijn (goed betaald) schepenambt in rook ziet opgaan. Had hij dat - met zijn door collega’s kwalijk genomen demarches - niet voorzien?
“Groen vond revanche nemen op mijn persoon belangrijker dan een stad besturen en samen een mooi project realiseren”, orakelt hij nu te laat.
Nog bitterder lijkt de pil te worden voor Open VLD waar Christophe De Waele en Ann Van den Driessche hun schepenambt dreigen te verliezen door de ruzie van een collega-schepen, waar hun partij voor niets tussen zit. Christophe De Waele liet alvast weten geschokt te zijn door deze ommekeer en sprak verbitterd zelfs van een ‘politieke moord’.

Marginaal Eeklo

Breken voor Eeklo (dringend) betere politieke tijden aan? De hoop op een complete ommekeer die na de laatste verkiezingen terecht rees, heeft het - met nipte meerderheid regerende - nieuw bestuur nooit waargemaakt. De slogan ‘Eeklo marginaal’ omkeren naar een positieve boodschap kan nu misschien het ambitieuze doel worden van de nieuwe bestuursmeerderheid?
Toch klinken opnieuw slogans als “vernieuwend, vooruitstrevend, ambitieus en duurzaam” in diverse koren luid door. Hoelang nog zal de Eeklonaar op een nieuwe horizon moeten blijven hopen?

(Ives Boone/Piet De Baets)