• Eeklo

De komende twee weken wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd in de diverse parkeerzones in Eeklo: betalende zone, blauwe zone en vrij parkeren. Dit onderzoek maakt deel uit van de evaluatie van het in januari 2009 ingevoerde parkeerbeleid. Het kan richtlijnen geven om dit parkeerbeleid aan te passen en/of bij te sturen.

Er wordt een parkeerduurmeting uitgevoerd. Hierbij worden de nummerplaten opgeschreven van de geparkeerde voertuigen, elk uur dat het onderzoek loopt. De nummerplaten worden niet opgevraagd waardoor de wet op de privacy niet geschonden wordt. Er wordt enkel vergeleken of dezelfde wagens er twee of drie uur na mekaar blijven staan. Per uur worden ook drie tot vier korte enquêtes afgenomen bij mensen die hun auto parkeren.
Het onderzoek - in samenwerking met parkeerbedrijf Vinci Park (dat instaat voor de verwerking van de gegevens) - is nog gepland op dinsdag 13 oktober, donderdag 15 oktober, zaterdag 17 oktober en dinsdag 20 oktober (telkens overdag) en dinsdag 20 oktober van 22 tot 23 uur. De waarnemers krijgen een badge en het nodige materiaal om te noteren. Als u één van die dagen in Eeklo-centrum mensen tegenkomt die nummerplaten noteren of u enkele parkeervragen stellen, dan gaat dit om het parkeeronderzoek.
Het onderzoek wordt vanuit de mobiliteitsambtenaar van de stad begeleid. Voor zaterdag 17 oktober (9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur) en voor dinsdag 20 oktober (22 tot 23 uur) worden nog diverse kandidaten gezocht om de metingen uit te voeren.