• Waarschoot
02/09/2013

Waarschoot- Het centrum van Waarschoot wordt vanaf 1 januari ingericht als blauwe zone.  Schepen van Mobiliteit Kim Martens (CD&V), die reeds enige tijd bezig is met de voorbereiding van het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Waarschoot, zal begin september zijn voorstel voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad, dat normaal vanaf 1 januari moet in werking treden, al is bijsturing en aanpassing steeds mogelijk. Het nieuwe parkeerbeleid komt er omdat de bestaande parkeerplaatsen vaak langdurig worden ingenomen en er op sommige momenten van de dag een parkeerprobleem heerst voor de winkelbezoekers in en rond het dorp van Waarschoot. Martens kiest duidelijk om het vernieuwde dorpsplein te behouden als ontmoetingsplaats. Het plein werd ontworpen als ontmoetingsruimte om tal van evenementen op een veilige manier te kunnen organiseren. ‘Eens de blauwe zone en de twee kleinere zones van kortparkeren ingevoerd zijn zullen de klanten makkelijker hun weg vinden naar de nieuw aangelegde parking die zijn functie ten volle zal kunnen waarmaken’, meent Martens. Ook Burgemeester Ann Coopman deelt de mening van Martens. ‘Met 50 extra gratis parkeerplaatsen in het centrum, op wandelafstand van het Dorp, gepaard gaande met een parkeerbeleid die er op gericht is om langparkeerders naar deze parking te stimuleren zal er ruimte komen voor de winkelende burger. Ik stel vast dat onze personeelsleden de weg naar de parking al hebben gevonden.’ Omdat een dergelijk parkeerbeleid voldoende moet gecontroleerd worden, heeft Martens daarom gesprekken aangeknoopt met enkele besturen uit de omliggende gemeenten, die tevens de invoering van een nieuw of aangepast parkeerbeleid plannen. Zo werden er ondertussen diverse vergaderingen gehouden met de verschillende besturen uit de Lowazone (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) en Evergem. ‘Voor de controle zal één gemeenschappelijk bestek worden opgemaakt. Dit biedt uiteraard een pak voordelen en is bovendien een echt voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking.’ (OW)