• Watervliet
24/08/2020
Een vlotte verkeersdoorstroming in het centrum van Watervliet. Het was een van de heikele punten tijdens de jongste gemeenteraad in Sint-Laureins. Oppositieraadslid en voormalig schepen Bart Van de Keere (CD&V) hield een vurig pleidooi om iets aan de situatie te doen. “Stel een ontwerper aan voor de herinrichting van heel de Watervlietse dorpskern” luidde zijn suggestie. “Met het toenemende vrachtverkeer en de extra drukte in het oogstseizoen van het landbouwverkeer in de dorpskern van Watervliet, blijkt meer en meer dat dit vaak tot chaotische situaties leidt” vertelde Van de Keere. “Deze zijn niet zelden een gevaar voor zowel zwakke weggebruikers als voor automobilisten en leiden tot veel ergernissen bij de bestuurders. Het is een jaarlijks terugkerende fenomeen waarvan wij horen zeggen dat onze beleidvoerders hieraan niks willen verhelpen. Daarom doen wij het voorstel om een ontwerper aan te stellen die de problematiek bekijkt en een plan opmaakt waarmee wij dan bij de hogere overheden kunnen aankloppen. We vragen meteen ook dat een tweetal leden van de CD&V-fractie mee opgenomen worden in de werkgroep rond deze problematiek”. Vijf jaar Dat er iets aan de verkeersafwikkeling in het Watervlietse dorpscentrum moet gebeuren, daar bleek iedereen het over eens tijdens de gemeenteraad. Maar daar hield het dan ook op. Burgemeester Franki Van de Moere (Samen) maakte van meet af aan duidelijk dat een hapklare oplossing niet voor de hand ligt. “In de eerste plaats gaat het om een gewestweg en daar doe je niet mee wat je wil” reageerde Van de Moere. “Op 11 september komt de wegbeheerder AWV ter plaatse om de situatie te bekijken. We moeten echter niet denken dat er dat een pasklare oplossing uit de bus zal vallen. Dergelijke ingrepen verlopen volgens hùn plannen. Naast AWV moet ook Aquafin meegaan in het verhaal. Deze instanties moeten immers voor de centen zorgen en dergelijk ingrepen bekostigen. Onze gemeente heeft daarvoor onvoldoende middelen. We zullen echter ons best doen om zoveel mogelijk uit de brand te slepen en oplossingen uit te werken. Wat die precies zullen zijn, valt af te wachten. Dit wil echter niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. Om iedereen op een zelfde lijn te krijgen en alles in de gepaste banen te leiden vermoed ik dat je minstens vijf jaar nodig hebt.” Van de Moere beloofde tot slot om met de resultaten van de gesprekken terug te keren naar de raad.(LK)