• Zomergem
23/11/2009
Zomergem - De komende drie jaar beloven spannend te worden in de gemeente. Nu schepen Dirk Batsleer (Open VLD) uit zijn eigen fractie is gezet, vormt de meerderheid niet langer een meerderheid en dat laat uiteraard zijn sporen na.

Dirk Batsleer werd enkele weken geleden uit de fractie gezet, maar blijft natuurlijk lid van de gemeenteraad en behoud -voorlopig nog althans- zijn bevoegdheden als schepen. Zelf zegt hij nu neutraal te zijn en te zullen stemmen in het belang van de gemeente: de ene keer met de oppositie mee, de andere keer met de meerderheid.
Op die manier heeft hij natuurlijk in elke beslissing de sleutel in handen, als er van de 19 leden, 9 leden van de CD&V in de oppositie zitten. Op de laatste gemeenteraad werd duidelijk dat Bastleer zich niet onbetuigd liet. Bij de aanduiding van vertegenwoordigers voor diverse vergaderingen en raden koos hij de kant van de CD&V-oppositie. Iets waar men bij Open VLD uiteraard niet kon mee lachen en ook een vermanende vinger uitstak naar de CD&V. Die waste zijn handen echter in onschuld en wees op het feit dat ze alle punten van het college mee hebben goedgekeurd. 'CD&V Zomergem trekt maar één kaart: we hebben een coalitie met alle Zomergemse inwoners', zegt CD&V-fractieleider Tony Vermeire.
'Ons stemgedrag laten we niet bepalen door de VLD, noch door SP.a-Groen!, noch door een éénmansfractie. We trekken één lijn: CD&V Zomergem kiest voor de belangen van elke Zomergemnaar. We vervullen de rol van de positieve oppositie. Daarom hebben we ook alle punten van het schepencollege goedgekeurd', aldus Vemeire.' (OW)