• Waarschoot
01/10/2013

Aimé (Amaat) Vande Voorde en Georgetta De Groote vierden dit jaar hun diamanten huwelijk. Zestig jaar geleden, in 1953, beloofden ze elkaar eeuwige trouw voor toenmalig Waarschoots burgemeester Arséne De Prest. Aimé was eerst wever en nadien zelfstandig chauffeur terwijl Georgetta thuis voor de zes kinderen zorgde. De familie werd nadien uitgebreid met 12 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Opmerkelijk: zowel langs de kant van Aimé als langs de kant van Georgetta werd intussen een viergeslacht geboren. (OW)