• Sint-Laureins
04/09/2022

De omvorming van het Godshuis in Sint-Laureins tot asielcentrum voor 240 bewoners is in volle gang. Zachtjesaan geraken er meer concrete details bekend rond de komst van de asielzoekers in het Godshuis in Sint-Laureins.
“De start van het centrum is momenteel voorzien in de laatste week van september” laat schepen Hugo Coene weten, naar eigen zeggen op basis van informatie die hij kreeg van het Rode Kruis op 25 augustus jongstleden.
“Het asielcentrum wordt uitgebaat door het Rode Kruis dat het pand voor drie jaar huurt. Zij zijn de verantwoordelijken en zullen in de komende weken een informatiefolder met contactadres onder de bevolking verspreiden. Hierin worden de Sentenaren uitgenodigd naar een bezoekdag op 24 september in de namiddag (inschrijven hiervoor is noodzakelijk). Het asielcentrum wordt volgens Coene een open centrum dat de bewoners tussen middernacht en zes uur ’s morgens niet kunnen verlaten.
Geleidelijke instroom
“Er wordt in onderdak en sanitair voorzien” zegt Coene. “Verder zijn er 3 maaltijden per dag en is er psychologische en medische begeleiding.” Volgens de gegevens die Coene aangereikt kreeg gaat het om 240 mensen waarvan de helft alleenstaande mannen zijn, aangevuld met gezinnen en alleenstaande vrouwen. Onder hen bevinden zich 20 niet-begeleide minderjarige jongeren tussen 15 en 18 jaar. Het Rode Kruis omschrijft de samenstelling van de groep als een groep bestaande uit gezinnen met kinderen, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarigen.
“De instroom zal geleidelijk verlopen en wordt gespreid over enkele weken” besluit de schepen. “Of er kleuters en lagere schoolkinderen in de groep zijn is nog niet bekend.”
Het Rode Kruis bevestigde een jobdag te organiseren in Brugge op 8 september waarbij op een zestigtal medewerkers wordt gemikt. “Het gaat over dag- en nachtbegeleiders, medische, logistieke, administratieve en onthaalmedewerkers en een paar profielen voor centrumleiding” zegt Joachim Deman van het Rode Kruis.
(LK)