• Sint Laureins
08/01/2023

In Sint Laureins is grote ontstemming ontstaan rond de plannen van de gemeente om een tractorsluis te plaatsen in de Goochelaarstraat en in de Mandeweg. De frustratie van de omwonenden groeit met de dag en een actieve inwoonster van deze laatste straat is uit ergernis een petitie gestart waarmee ze binnen de week zonder enige moeite 120 handtekeningen verzamelde. Haar volgehouden actie geniet een steeds grotere bijval.
Omzendbrief
In een recente omzendbrief kondigde de gemeente aan de inwoners de maatregel als volgt aan:
“De Goochelaarstraat wordt door veel automobilisten gebruikt als sluipweg tussen Bentille en Sint-Laureins. Het auto-, fiets- en landbouwverkeer passeert samen in beide rijrichtingen langs deze smalle straat en dit creëert een gevaarlijke verkeerssituatie. Ook de bermen van de Goochelaarstraat, de Mandeweg en de Waterstraat worden door dit sluipverkeer zeer snel kapot gereden. Jaarlijks werden de bermen opgelapt, wat een dure maar geen blijvende oplossing bood. Om de verkeersveiligheid te bevorderen heeft het lokaal bestuur beslist om tractorsluizen in jouw buurt te plaatsen. Deze werken zullen van start gaan in het voorjaar. Een tractorsluis is een betonnen blok met een hoogte van ongeveer 17 cm die in het midden van de weg geplaatst wordt. Enkel landbouw- en recreatief verkeer (fietsers, voetgangers en ruiters) kan langs een tractorsluis passeren, geen personenwagens. Er worden twee tractorsluizen geplaatst, in de Goochelaarstraat en in de Mandeweg.”
Kapotte zijweg
Dat de gemeente zich er met deze brief gemakkelijk vanaf maakte zonder voorafgaandelijk contact of overleg met de getroffen bewoners, zit de omgeving hoog. De betroffen ‘sluipwegen’ worden inderdaad zeer intens gebruikt als de kortste weg naar de Singel (industriepark), het voetbalplein en de speelpleinwerking. De afsluiting met een tractorsluis zal doorgaand verkeer en plaatselijke bewoners dwingen tot een omweg van ettelijke kilometers via de Kruiskenstraat en de Eerstestraat.
Betrokken Goochelaar-straat is lang en smal wat voertuigen die elkaar kruisen verplicht naar de zijbermen uit te wijken. Deze zijn intussen door het drukke verkeer kapot gereden en verkeren in erbarmelijke staat (zie foto) met diepe putten vol water als gevolg. De gemeente lapte de zijbermen al enkele malen op maar dit blijkt telkens slechts een tijdelijke oplossing die binnen de kortste keren terug om zeep gereden wordt.
Kranige dame
Ria Vanhyfte (66) is weduwe en woont al sinds haar geboorte in de betreffende Mandeweg. Als geen ander ondervindt ze de miserie met de erbarmelijke toestand van de zijbermen. Maar de kilometers omweg die ze binnenkort zal moeten maken voor haar dagelijkse boodschappen en voor de ophaling van haar kleinkinderen van de school zit haar zeer hoog. In een bui van pure frustratie is ze na enkele gesprekken met buren - die voor dezelfde problemen vrezen - een petitie in haar omgeving gestart. In geen tijd had ze 120 handtekeningen verzameld. Maar ze gaat dapper door. Haar initiatief geniet volle bijval in de omliggende straten: Krielweg, Brouwersweg, Lange weg, Waterstraat, Dosweg, enz. Gesterkt door de vele steunbetuigingen hoopt ze nog een veel groter aantal handtekeningen op te halen. Om daarmee het gemeentebestuur hopelijk te kunnen bewegen tot een onderhoud met de ganse wijk, desnoods in een zaal van het gemeentehuis. “Talrijke opkomst verzekerd”, lacht ze.
De oplossing voor het probleem is voor hen niet een tractorsluis, maar een degelijke en duurzame bestrating van de zijbermen, zodat de bedoelde wegen breder en verkeersveiliger worden.
Verlegging van het probleem
Ria Vanhyfte : « Onder de misnoegde burgers die een handtekening hebben gezet zitten onder meer een kippenboer, een kinesiste, een jonge startende boer, een loonwerker, enz. Allen vrezen voor de vele kilometers die zijzelf of hun klanten dagelijks zullen moeten omrijden. En als er eens iets ernstig gebeurt en de hulpdiensten staan voor een afgesloten weg ? De vooropgestelde omleiding voor voertuigen komende van Bentille via -deels Mandeweg - Langeweg - Vlamingstraat is geen goede zaak. Fred’s Café is een druk beklante zaak waar vele voertuigen willekeurig geparkeerd staan en waar het moeilijk passeren is op drukke zomermaanden, vooral voor zware landbouwvoertuigen. Gevolg: er zal nieuw sluipverkeer komen in de Comercaatsweg. Dat is een druk bevolkte straat met gevaarlijke kruispunten. De straten die nu de omleiding krijgen zullen binnen de kortste keren hetzelfde probleem ondervinden als de Goochelaarstraat: kapot gereden zijbermen. Het gemeentebestuur verlegt gewoon het probleem.”
Ria Vanhyfte is te bereiken op 0477/517.404.

Piet De Baets