• Meetjesland
19/08/2020
Er zijn steeds nog mensen die Corona wegwuiven en ontkennen, en daar ook voluit voor uitkomen. Niet alleen Braziliaans president Bolsonaro mag onder deze non-believers worden gerekend, al telt zijn land het hoogste aantal gevallen van coronabesmettingen in Latijns-Amerika. Ook in Vlaanderen staat er een groep op die van het bagatelliseren van de dreiging een thema maakt. Een der voortrekkers is de oud-burgemeester van Evergem, Peter Vereecke (64), een notoir aanhanger van complottheorieën (*zie onderaan) en al langer bekend omwille van zijn ideeën over de vliegtuigstrepen in de lucht (chemtrails), die volgens hem gif strooien. Omdat veel van onze lezers deze man (nog) kennen, o.a. in Evergem, en wij ieder zijn waarheid gunnen, hierna dit verslag, zonder stellingname van ondergetekende. Startvergadering Op 25 juli jl. kwam een groep samen in Aalter rond wat ze noemden “Een startmeeting rond Viruswaanzin”. In een verslag daarover schrijft Peter Vereecke aan zijn ‘volgelingen’ onder meer het volgende (we vatten samen): “De zaal was goed gevuld met 200 mannen en vrouwen van vooral de leeftijdsklasse 40 tot 70 jaar. Er hing een eigenaardige sfeer vanwege de maskers. Men was beducht voor controle. Aanwezigheid van geheime politie was noch uitgesloten noch bevestigd. De meeste waren opgelucht om na 20 weken corona-hysterie eens in het gezelschap te zijn van ‘normale’ mensen. De vergadering begon met een kwartier durende skype-gesprek tussen initiatiefnemers advocaat Michael Verstraeten en Jeff Hoeybrechts vanuit Andorra. En een debat met 7 personen, voornamelijk Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers van de organisatie zelf, die als naam ‘Viruswaanzin’ heeft. Hierbij een aantal wetenswaardigheden: • In NL heeft men al de juridische erkenning bekomen dat Covid19 niet gevaarlijker is dan griep. De gewone griep is veel erger qua mortaliteit dan Covid-19. • Advocaat Michael Verstraeten zei dat er een procedure gaat komen tegen de overheid voor valsheid in geschrifte (manipuleren van de cijfers), tegen de overheid voor moord (meer doden dan gewone zieken omdat zij moeten plaats maken voor hulp aan Corona-patiënten, tegen Bill Gates voor o.a. omkoping van ambtenaren en eveneens een aparte klacht gaat indienen tegen Marc Van Ranst wegens manifest foute adviezen. • Michael Verstraeten zegt dat virologen hem aanspreken en zeggen dat ‘Viruswaanzin’ gelijk heeft. • De voorspellingen en rampscenario’s over Zweden, de VS en Rusland als zouden er daar heel veel doden zijn, zijn na een paar weken niet meer waar. Mensen gaan dat niet meer blijven pikken en in opstand komen. Eenmaal ‘Viruswaanzin’ de massa meekrijgt zal er geen houden meer aan zijn. • Het zal een keiharde strijd worden maar wij hebben het voordeel dat we de waarheid hebben. Het zal zoals de andere wereldoorlogen ongeveer 4 jaar duren.” Korte overschouwing In een Corona-nieuwsbrief geeft Vereecke verder enkele persoonlijke bedenkingen “na 20 weken Corona-crisis”. We vatten terug samen. “Men stelt het voor als het aantal besmette = zieke mensen, wat het geval niet is. Men creëert hierdoor de valse indruk en dreiging dat het coronavirus nog verder aan het uitbreken is en rondom ons allen woedt. Ook de cijfers van het aantal doden zijn onbetrouwbaar. Merkwaardig is dat de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) absoluut verbiedt om autopsie te doen. In Italië heeft men dit toch gedaan. Resultaat: in 99 % van de gevallen waren het mensen van boven de 80 jaar met één tot meerdere heel ernstige gezondheidsproblematieken. Sommigen stellen zelfs dat er niet één corona-dode is: men sterft dus, maar niet ingevolge het virus. De reële kans om dodelijk slachtoffer te worden van dit virus is heel klein: 0,003 %. Waarom dus al die paniekdoenerij? Waarom al die heisa met lockdowns, maskers, contact tracing, bubbles, social distancing...? Wat is de zin daarvan voor het ‘terugdringen van de opmars van het virus’? En is het niet heel verdacht dat men al dit soort maatregelen allemaal terzelfdertijd in alle landen zonder veel discussie of inspraak politiek doorvoert, ogenschijnlijk door alle ‘experten’ laat verdedigen en dan continu unisono uittoetert in alle media? Is er daar dan niemand meer met nog één gezonde kritische hersencel? Of zit hier iets meer achter…? Een grote kronkel waar ik nog mee worstel is deze: waar is men in al die militaire labo’s in al die landen al die decennia dan mee bezig? Toch met biologische oorlogsvoering? Met het ontwikkelen van ‘microben’ allerlei die men zo besmettelijk en dodelijk probeert te maken? Kunnen gemanipuleerde virussen dan wat natuurlijke niet kunnen, nl. van buitenaf binnendringen? Worden inentingen niet misbruikt om die agressieve dingen bij nietsvermoedende mensen linea directa in hun lichaam te spuiten? Is het mogelijk dat wat op die manier binnenkomt geactiveerd wordt door de frequenties van 5G stralingen? Ik sta echt open voor al wie mij nuttige info kan geven. Ik zit in geen enkele visie ingegraven. Ik ben ook maar, zoals ieder van jullie, iemand die op zoek is naar wat er nu werkelijk aan de hand is.” (Piet De Baets)