• Meetjesland
12/12/2021
Een speedpedelec fietser reed samen met tientallen andere weggebruikers uit gewoonte dagelijks een korter zijstraatje in op weg naar zijn werk in Zelzate. Recent kreeg hij daarvoor een boete van 182 € aangerekend die hij betwistte. Hij probeerde verhaal te halen bij de politie ter plaatse maar kreeg geen gelijk. Dus richtte hij zich daarop naar Taptoe om zijn versie uiteen te zetten en tezelfdertijd collega-fietsers te verwittigen van wat hen boven het hoofd hangt als zij zo’n straatje inslaan. Eigenlijk gaat de discussie over het minimale verschil tussen... een verkeersbord voor E.bikes (25 km/u.) en die voor snellere speed pedelecs (45 km/u.) en de daaruit mogelijke verwarring. Taptoe legde de discussie tussen de verbaliserende politie en onze lezer voor aan een onderlegde verkeersdeskundige van de politiezone Meetjesland die ons voor onze lezer met argumenten uitlegde hoe hij een en ander (verkeersbord) verkeerd interpreteert. Einde van een welles/nietes verhaal, wellicht wat technisch, maar voor alle betrokken snelle fietsers toch interessant om weten. Maar vooreerst een beetje uitleg voor leken: een speed pedelec is een snelle elektrische fiets die door zelf mee te trappen snelheden tot 45 kilometer per uur kan halen. Het verhaal Alain B. “Een bepaalde dinsdagmorgen rij ik rond 7 uur met mijn speed pedelec vanuit Eeklo naar mijn werk in Zelzate. In Zelzate rij ik eerst de brug over en dan rechts de Stationsstraat in. Bij het uitkomen van deze straat word ik staande gehouden door de politie (bij nader inzien de Federale wegpolitie). Er staan daar al een paar collega’s aan de kant naar hun papieren te zoeken. Terwijl ik ook mijn papieren uithaal, wordt de één na de andere fietser (met speed pedelec) aan de kant gezet, op een gegeven moment wel 10 à 12 man. Op een kwartier tijd worden daar 20 collega’s op de bon gezet. Blijkbaar is geen van ons zich bewust van welke overtreding we begaan hebben, we zijn immers gewoon een éénrichtingsstraat ingereden, wél toegelaten voor fietsers en bromfietsers A. (zie foto). Maar speed pedelecs mogen daar blijkbaar niet in, deze worden gelijk geschakeld met bromfietsers B ? Korte tijd later viel een boete v/d derde graad in mijn bus: 182 €. We hebben wel degelijk een overtreding begaan, maar de manier waarop we aangepakt zijn, allemaal volwassen mensen die ‘s morgens vroeg naar hun werk rijden en onbewust een overtreding begaan op die manier verbaliseren vind ik er wel flink over.” Het bord staat volgens betrokken fietsers wel iets te ver van de hoek van de straat en valt daardoor minder op. Onduidelijkheid Er bestaat blijkbaar nog heel veel onduidelijkheid over de verkeersborden die aangeven wie of wat er op sommige fietspaden of in straten toegelaten is. Sommige gemeenten hebben hun borden al eens herbekeken en aangepast, andere niet. Bijvoorbeeld langs het Schipdonkkanaal mag je in Zomergem niet fietsen met een speed pedelec maar in Eeklo dan weer wel… Om deze onduidelijkheid in het huidige onaangepaste verkeersreglement ivm speed pedelec fietsen te verduidelijken is Taptoe zich gaan informeren bij politie-inspecteur Elly Boeykens van ‘Dienst verkeer & mobiliteit’ bij politiezone Meetjesland. Uit haar uitvoerig geïllustreerde en gemotiveerde uitleg zijn wij tot het besluit kunnen komen dat onze lezer Alain B. wel degelijk in overtreding was met het verkeersbord met (alleen) heel klein de letter A onderaan. Er had een P moeten bijstaan en dan mocht hij de Stationsstraat in Zelzate zonder riskerende boete inrijden. Uitleg van de politie inspecteur Inspecteur Boeykens: “Het onderbord op uw foto betreft een M3 die een uitzondering toelaat voor fietsers en bromfietsen klasse A (tot 25 km/uur). Speed pedelecs vallen niet onder de bromfiets klasse A. In de meeste gevallen dienen zij de verkeersregels te volgen van de bestuurders van een bromfiets klasse B (tot 45 km/uur). Naar goede Vlaamse gewoonte zijn hier enkele uitzonderingen op voorzien, bijvoorbeeld binnen een fietsstraat is de speed pedelec gelijkgesteld aan een fiets. Wanneer de wegbeheerder de speed pedelec als uitzondering wil toelaten kan hij gebruik maken van het onderbord M11 of M12.” “Bij het onderbord M11 wordt als pictogram een uitzondering voorzien voor de fietsers en de bestuurder van een speed pedelec. Bij het onderbord M12 wordt een uitzondering voorzien voor zowel de fietser, bestuurder van een speed pedelec als deze van een bromfiets klasse A (tot 25 km/uur).” “Op uw vraag of dit onderbord “verouderd” is, kan ik u meedelen dat deze borden nog steeds zijn voorzien in de wegcode. Het betreft een keuze van de wegbeheerder of hij deze vervangt door een recent toegevoegd onderbord of de vroegere bebording blijft behouden. Deze keuze dient te worden bepaald op basis van de locatie/plaatsgesteldheid. Op ons grondgebied werd tot op heden resoluut gekozen enkel voor fietsers (onderbord M2) een uitzondering toe te laten. Ook de aanwijzingsborden F99 kennen deze evolutie. Hierbij werd o.a. door stad Eeklo reeds gekozen de aanwijzingsborden aan te passen zodat ook speed pedelecs van de straten gebruik kunnen maken. Gezien mobiliteit een snel evoluerende materie is, waarbij wensen, noden maar ook de mogelijkheden met elkaar dienen te worden afgewogen bestaat de mogelijkheid dat de “discussie” omtrent het aanpassen van de onderborden M2 naar bijvoorbeeld M11 binnenkort ook binnen onze Politiezone zal worden gevoerd. Hierbij dient natuurlijk de verkeersveiligheid prioriteit te blijven!” Piet De Baets