• Kaprijke
10/10/2021

Het gemeentebestuur van Kaprijke wil een bijkomende noodwoning installeren in de voormalige conciërgewoning naast het oude gemeentehuis in Kaprijke. “Het subsidiedossier werd hiervoor opgestart” zegt schepen Inge De Gussem.
“Het pand staat momenteel leeg en kan beter een zinvolle invulling krijgen” vindt schepen De Gussem. “Daarom willen we naast een eerste noodwoning in de Vaartstraat een tweede noodwoning installeren. Voor we ons doel kunnen realiseren zal het pand eerst moeten gerenoveerd worden.” Het gemeentebestuur stelde in mei 2021 Veneco aan voor begeleiding bij de procedure ‘privaat particuliere samenwerking’ (PPS) en voor de organisatie van de subsidieaanvraag. Op de jongste gemeenteraad werd het bestuur gevraagd de subsidieaanvraag met bijgevoegde raming en projectvoorstel goed te keuren voor het pand gelegen aan Plein 1 in Kaprijke. Het Vlaams Gewest neemt de helft van de kosten voor zich met een maximum van 145.000 euro. De raad keurde de aanvraag unaniem goed.
(LK)