• Eeklo

Vier weken geleden, ter gelegenheid van de voetbalderby Maldegem-Eeklo, huurde KSK Maldegem een stoomtrein af om hun voetballiefhebbers van en naar het voetbalplein in Eeklo te brengen.

Op de bomvolle trein zaten meer dan 200 supporters en enkele schepenen. De verantwoordelijken  hadden zelfs trapjes mee om op de stopplaats (Opeisingstraat, op 150 m stappen van het Eeklose plein) gemakkelijk van de 1,5 m hoge trein te kunnen stappen. Na de match werd iedereen keurig terug naar Maldegem gebracht. De reis verliep gemoedelijk, de supporters hielden zich gedisciplineerd aan boord en de operatie werd rond 23 u in het thuisstation afgesloten.
Niets aan de hand dus, maar dat was zonder de omwonenden van de Opeisingstraat gerekend. Enkelen legden klacht neer bij het schepencollege wegens geluidsoverlast van de supporters tegenover hun slapende kinderen, massaal wildplassen in hun tuinen, getril en claxonneren van de wachtende trein, enz.
Voor het Eeklose schepencollege was dit de druppel die de overvolle treinklachten-emmer deed overlopen. In verband met deze stoomtrein waren immers al vroeger allerlei klachten binnengelopen. Nu werd beslist dat de trein niet meer mocht halt houden om uit te stappen op een willekeurige plaats onderweg.

OPPOSITIE
Een alerte oppositie, bij monde van oud-schepen Christophe De Waele (Open VLD), sprong op deze kar. In een persmededeling luidt het als volgt:
‘Het Eeklose schepencollege heeft alweer eens haar macht laten gelden. Het verbiedt het Maldegems stoomcentrum hun stoomtrein nog te gebruiken voor bepaalde activiteiten. Open VLD vindt deze maatregel belachelijk. Overlast is niet te dulden noch goed te spreken, maar in plaats van een algemeen verbod uit te spreken zou het wijselijk zijn om in samenspraak met de organisatie te zoeken naar maatregelen die de overlast voor onze bewoners moeten beperken. Indien de stad Eeklo een verbod oplegt aan alle activiteiten die enige overlast kunnen opleveren dan gebeurt er niks meer in Eeklo! De Eeklose burgemeester kiest alweer voor een machtspelletje in plaats van structurele oplossingen en samenwerking.’
Op de website wordt nog dieper op dit ‘incident’ ingegaan. Men spreekt daar van ‘een kinderlijke en belachelijke beslissing’, ‘ dictatoriale maatregelen’, en “de stoomtrein tussen Maldegem en Eeklo wordt verboden. Indien men in Eeklo alles gaat afschaffen waartegen 1 klacht binnenkomt dan ligt gans Eeklo lam en gebeurt niks meer in Eeklo! Denk maar aan sportmanifestaties, fuiven, wielrennerswedstrijden, enz.’
Het schepencollege wordt opgeroepen tot ‘meer diplomatie en overleg met de organisatoren om deze overlast te vermijden in de toekomst’.

OVERDREVEN
Burgemeester Koen Loete is niet onder de indruk. Hij noemt de hele heisa fel overtrokken door de oppositie en wijst erop dat het schepencollege de treinritten helemaal niet verboden heeft.
‘Zolang zij zich aan de wet houden is er voorlopig geen echt probleem’, vat hij samen. ‘Maar ergens halverwege een afstapplaats invoeren, is wettelijk niet in orde. Het gaat helemaal niet over 1 klacht, maar diverse klachten. Onder meer over tientallen supporters die van de trein komen of vooraleer op te stappen beginnen wildplassen in de achtertuinen van de omwonenden. Het is daar wel een woonwijk met veel kinderen. De overlast gebeurde bovendien tweemaal en was bij het terugkeren (Maldegem had gewonnen, nvdr), nog erger dan de eerste keer bij het toekomen. Toen was het ook al 22.30u. De trein stond lange tijd (stomend) stil, liet het fluitsignaal diverse keren schellen, en de supporters, sommigen duidelijk dronken,  deden zeer luidruchtig. Ik begrijp dat alles wel, maar als omwonenden daarover klagen, moeten wij ingrijpen.’
‘Wij hebben al jaren allerlei klachten over de stoomtreinen van Maldegem naar Eeklo gedoogd. Wij hadden al die tijd zoiets van ‘iederéén moet leven’. Het ging in de zomer over verstoring van privacy in de tuinen, stankoverlast, trillingen, enz. Maar nu was het erover. Voor mij rijden de treinen met voetbalsupporters maar ineens tot Eeklo station en stappen daar op en af. Onderweg ‘een halte op verzoek’ inleggen, kan vanaf nu niet meer. Maar de oppositie maakt er gemakshalve een opgeklopt incident van.’