• Waarschoot
03/06/2013

Groen Waarschoot heeft opnieuw een buurtschoonmaak georganiseerd. ‘Helaas was onze actie weer een succes’, zegt voorzitter Peter Cousaert. ‘We zijn er alweer in geslaagd om heel wat zwerfvuil te verzamelen. Het is te gek voor woorden wat mensen allemaal achterlaten. Heel veel blikjes, maar evengoed autobanden, glas en zakjes met aardappelschillen.’ Ook de burgemeester was aanwezig op onze actie. Ze is het thema genegen. ‘We hopen dan ook dat ze in haar beleid onze aanbevelingen opneemt: we vragen meer mogelijkheden om afval te deponeren, maar ook een stevig optreden tegen sluikstorters. We zullen deze actie ook jaarlijks verderzetten tot we een propere gemeente hebben.’     (OW)