• Maldegem
21/11/2021

Even kaderen.
In ons vorig nummer lieten we oppositiepartijen Groen en CD&V uitgebreid aan het woord omtrent hun klachten over de ‘dure consultants’ die de burgemeester de laatste tijd inzet en de oplopende kosten daarvan.
“Door het inzetten van dure consultants heeft de Maldegemse burgemeester niet één maar twee kabinetsmedewerkers”, liet Groen Maldegem weten. “Dit zorgt voor grote wrevel bij de medewerkers van de gemeente en de andere collegeleden ! Het totaalbedrag voor consultants en advocaten 2021 stijgt naar 2 miljoen euro.”
Zelfde standpunt bij CD&V Maldegem die vindt dat de kosten voor externe consultancy inderdaad volledig ontsporen.
“Tot op zekere hoogte kunnen wij daar ook begrip voor opbrengen” zeggen ze. “Sommige expertise dient te worden ingekocht. Er zijn echter grenzen aan die externe consultancy, zeker als ze structureel begint te worden. De laatste tijd lijkt het daar sterk op in Maldegem.”
Reactie burgemeester
De burgemeester heeft hierop bij de redactie gevraagd om ook zijn standpunt te mogen verduidelijken. Terecht ! Plaatsgebrek en stress bij het ter perse gaan heeft dat voor een deel verhinderd. Daarom geven we hierna het standpunt en de repliek van burgemeester Van Hulle uitgebreid weer.
“De werking van de gemeente Maldegem is in volle transitie. Er wordt ingezet op meer efficiëntie, met kostenbesparing als gevolg. En op meer klantvriendelijkheid naar de Maldegemnaar toe. Dit is een grote ‘bouwwerf’. Zeker, zoals in ons geval, als dit met respect voor het personeel gebeurt, is extern advies noodzakelijk.
Daarvoor zijn er dus externe experten nodig, die de efficiëntie-oefening neutraal moeten uitvoeren en ook een voorstel doen voor een nieuwe organisatiestructuur, met een nieuw organogram als resultaat.
“De ‘kabinetsmedewerkers’ waar de politieke partijen op alluderen in hun persbericht van vorige week, zijn in werkelijkheid die ‘externe’ experten die de transitie bij de gemeente Maldegem voorbereiden. Die politieke partijen weten dat. Het is hen duidelijk gemeld.
De totale kost van een externe is bijna dezelfde als die van een vaste medewerker. Bovendien kunnen we dat contract bij wijze van spreken iedere dag beëindigen. Ik vind het raar dat dit als argument wordt gebruikt. De externe medewerker werkt zowel voor mij als voor de nieuwe directeur. Samen willen we het organogram hertekenen en de
gemeente runnen als een bedrijf. Daarvoor hebben we iemand nodig die zowel mezelf als de directeur adviseert. Gezien we dit zo kostenefficiënt mogelijk wilden doen, hebben we daarvoor een externe aangesteld.
“Ik wil dan ook niet meedoen aan het ‘oude politieke spel’, om mensen te viseren, meerderheid versus oppositie, en zelfs meerderheid intern. Als burgemeester wil ik daar boven staan. Zo heb ik mij destijds voorgesteld bij de verkiezingen en ik ben daarin nog niet veranderd.
“Misschien moeten we in Vlaanderen/België eens naar het Nederlandse gemeentelijke kiessysteem kijken? Daar is de drang om ‘postjes’ te pakken niet zo groot omwille van een ander kiessysteem. Je kan alleen maar vaststellen dat er in Nederland veel ‘krentiger’ en efficiënter met overheidsgeld omgesprongen wordt, wat goed is voor de Nederlandse belastingbetaler.”
Met vriendelijke groeten,
Bart Van Hulle

Waarvan akte,
De redactie
(PDB)