• Maldegem
Vorige week werd bekend dat de gemeente start met een marktbevraging om een geschikte overnemer te vinden voor de drie gemeentelijke kinderdagverblijven Ukkie-Pukkie (Maldegem, Adegem en Kleit). Onmiddellijk zorgde het nieuws voor grote beroering. Niet alleen bij het betrokken personeel (25 personen) dat tijdelijk in staking ging, maar ook bij ouders en de oppositie. Het schepencollege is met de motivatie van haar beslissing vrij duidelijk. Zij wil af van het jaarlijks verlies van gemiddeld 400.000 € (al zes jaar lang) die deze kinderopvang aan de gemeente kost: 5.500 euro per jaar voor elk van de 71 opvangplaatsen (= kinderen) in de drie locaties. De gemeente vindt dat het beheer van een kinderopvang (kinderen tot 3 jaar) in de huidige tijden een meer specifieke aanpak vraagt die een privaat overnemer beter kan bieden. Onrechtstreeks lijkt de gemeente hiermee als voornaamste reden toe te geven dat haar beleid de laatste jaren op dat vlak gefaald heeft, met overdreven negatieve cijfers als gevolg. Maar is dat wel de échte reden voor de zoektocht naar een overnemer? Burgemeester Van Hulle onthulde ons na enig aandringen een andere achterliggende reden die aan de grondslag van de beslissing ligt… Voorwaarden De voorwaarden voor overname zijn al langer bekend. De gemeente laat de kinderopvang niet zomaar over. De private overnemer moet onder andere beschikken over ruime ervaring en financiële garanties bieden voor de toekomst. Bovendien moeten vraag en aanbod van de 71 gesubsidieerde opvangplaatsen (kinderen) in Kleit, Adegem en Maldegem ook in de toekomst op elkaar afgestemd blijven. Voor het personeel worden de nodige garanties gevraagd. Zij moeten mee overgenomen worden met behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden. De gebouwen worden niet mee overgedragen maar de overnemer kan die wel een aantal jaar blijven gebruiken maar staat dan wel in voor onderhouds- en herstellingskosten. Om voldoende opvangaanbod te bestendigen in de toekomst, zal de gemeente na de overname alle kinderopvang stimuleren door een kinderopvangtoelage. Kandidaat-overnemers hoeven geen overnamesom te betalen, maar worden geëvalueerd op basis van 110 onderscheiden punten. Als een buitenstaander dit alles in ogenschouw neemt, lijkt een en ander goed voorbereid en plausibel. Toch zorgde het nieuws onmiddellijk voor grote commotie. Oppositie Bij monde van raadslid Anneke Gobeyn (CD&V) kwam er inderdaad snel een reactie. “ Al vele jaren investeert de gemeente Maldegem in kwaliteitsvolle kinderopvang voor baby’s en peuters: Ukkie Pukkie Maldegem, Adegem en Kleit.” zo laat Gobeyn in een omstandige persnota weten. Gobeyn: “Het nieuwe bestuur motiveert deze beslissing vanuit de idee dat zowel onderwijs als kinderopvang beter gebeurt door mensen die gespecialiseerd zijn in het vak. Wat een sneer in het gezicht van de vele leerkrachten en de kinderverzorgsters…! CD&V Maldegem is van oordeel dat een gemeente moet blijven investeren in onderwijs, zorg en kinderopvang. Maar opnieuw wordt een kerntaak afgestoten, opnieuw zeer zware ontgoocheling bij het personeel van de gemeente en veel vragen van bezorgde ouders”. En ze besluit: “Intussen hebben we het voorbije jaar al afscheid genomen van de Woonwijzer, van Comeet, van de Regionale jeugddienst, van de Welzijnsbond, van de gemeentelijke school ‘Kruipuit’ en nu staan de 3 gemeentelijke kinderdagverblijven in de etalage. We stellen ons de vraag welke gemeentelijke dienst de volgende zal zijn die sneuvelt?” Reactie Burgemeester Burgemeester Bart Van Hulle blijkt begrip te hebben voor de beroering, maar blijft (zoals steeds) kalm en gedecideerd achter de beslissing van zijn schepencollege staan. Toch is hij bereid ons wat meer belangrijke achtergrondmotivatie te geven, die tot nog toe niet publiek aan de orde was. Van Hulle: “Wat weinigen weten is dat de gemeente een paar jaar geleden werd gedagvaard door een Maldegemse private uitbater van een kinderdagverblijf, die ons oneerlijke concurrentie verweet. Vooral het feit dat de jaarlijkse verliezen door de Maldegemse belastingbetaler worden betaald klaagde hij via een gerechtelijke actie aan. Het - toen nog - voormalig bestuur heeft de zaak al die tijd niet ernstig genomen. Maar het proces loopt wel nog altijd… Eigenlijk kwam onze nieuwe ploeg tot het besef dat deze man misschien wel gelijk kan halen bij de rechtbank en dat we dus beter de zaak anticiperend ontmijnen door de 3 kinderdagverblijven af te stoten. Wij hebben de nodige kennis niet voor dergelijk beheer. De privé kan dit beter, efficiënter en financieel rendabeler. In ruil willen wij dan wel subsidies geven voor àlle kinderdagverblijven op ons grondgebied. Natuurlijk is over het geheel grondig nagedacht en zijn er bikkelharde garanties opgesteld die vooral het personeel en de ouders de nodige garanties moeten bieden. Ik versta dan ook niet goed de reactie van de vakbonden van het personeel die de deur dichthouden. Tenzij zij vrezen dat een paar privileges door de privé-overnemer zullen worden afgeschaft?” Taptoe: Eigenlijk geven jullie een beetje de eigen onkunde in deze zaak toe? Van Hulle: “Ik heb geen moeite om dat te bevestigen.” Taptoe: Kan je een voorbeeld geven van een privilege dat voor het personeel kan verdwijnen? Van Hulle: “Laat mij toe om dat achter de hand te houden in de besprekingen met betrokkenen (lacht).” Piet De Baets