• Eeklo
20/04/2009

Vorige vrijdag opende uitbaatster Carine Dobbelaere haar nieuwe frituur op de Markt van Eeklo. Zij baatte gedurende vierendertig jaar de oude frituur ‘Modern’ uit maar het stadsbestuur legde een nieuwe concessieovereenkomst vast waarbij bepaald werd dat de nieuwe frituur zich in een box diende te bevinden. Carine verkoopt voortaan haar Eeklose frietjes vanuit een modern ogende zwarte containerconstructie, die nu al in Eeklo bekend staat als ‘Black Box’. ‘De ruimte in de nieuwe frituurbox is veel beperkter. Het is zeer moeilijk om er met twee in te werken maar we zullen ons wel aanpassen’, zucht Carine Dobbelaere.

In de Eeklose gemeenteraad van 31 maart 2008 werden de voorwaarden vastgelegd voor de nieuwe concessie van een frituur op de Markt. De toekomstige frituur diende zich uit esthetische overwegingen in een nieuw te bouwen box te bevinden. Op dat ogenblik waren er nog twee frituren op de Eeklose Markt.

Eén van de frituuruitbaters haakte echter af. Er werd slechts één offerte ingediend door uitbaatster Carine Dobbelaere van frituur ‘Modern’. De nieuwe concessie diende aanvankelijk in te gaan op 1 juli 2008 maar door allerlei strubbelingen liep de bouw van de nieuwe box, tot grote ergernis van burgemeester Koen Loete, voortdurend vertraging op.

Uiteindelijk kon de nieuwe frituurbox vorige week dus in gebruik worden genomen. Carine Dobbelaere bekijkt de situatie met gemengde gevoelens. ‘Binnenin is het veel krapper dan in mijn oude frituur. Het concept van de nieuwe uitbating legde ons op dat het verkoopsloket zich aan de korte kant van de frituur diende te bevinden. Wij hadden daar weinig inspraak in. Hierdoor wordt het zeer moeilijk om met twee mensen vlot te kunnen werken in de frituur. Ik weet ook nog niet waar ik al mijn materiaal dat ik nodig heb, kwijt zal kunnen. Het zal hoe dan ook een hele aanpassing worden.’

Het concept van de metalen box werd ontworpen door architect Michiel Verstraete. De firma Gicon van Gino Vandevijver uit Bassevelde en Rony Janssens, de echtgenoot van Carine Dobbelaere, zorgden voor de praktische uitwerking ervan.

‘We lieten ook drie grote foto’ s aanbrengen op de box’, legt Carine Dobbelaere verder uit. ‘Een oude foto van de Eeklose Markt voor het Belfort er stond, een tweede foto van mijn schoonmoeder die de frituur vijftig jaar geleden op de Markt opstartte en een derde foto van de oude ‘Modern’ frituur. Op die manier wordt het geheel wat aantrekkelijker gemaakt. De oude frituur zelf werd aan een goed doel geschonken.’