• Eeklo
01/10/2013

Rita Gysels ( N-VA) vroeg in de gemeenteraadszitting van september om maatregelen te nemen tegen snelheidsduivels in de Zandvleuge. ‘ Die weg wordt gebruikt als vluchtweg’, meende ze. Burgemeester Koen Loete (CD&V+) heeft echter twijfels. ‘We hebben er al enkele metingen laten uitvoeren door de politie’, aldus de burgemeester. ‘ We stelden vast dat het vooral bewoners van die straat zelf zijn, die te snel te rijden. Het lijkt mij dus eerder een attitudeprobleem.’(Ives Boone)