• Watervliet/St.Laureins
21/03/2021
Onlangs verleende de Sentse gemeenteraad een vergunning aan een boer uit Watervliet om per jaar 30.000 kubieke meter water, of 30 miljoen liter, per jaar uit de grond op te pompen. Hierover heerst heel wat onrust bij landbouwers en omwonenden uit de buurt, die vrezen voor schade aan het grondwaterpeil. Zware droogte Concreet gaat het over een vergunning om voor onbepaalde tijd boorputten te installeren op een diepte van acht meter op diverse akkers van de landbouwer in Watervliet. Het opgepompte water zou officieel dienen om gewassen te beregenen bij zware droogte. Buurtbewoners en landbouwers met aangrenzende landerijen zijn er alvast niet gerust in. Biologisch fruitteler Koen Van Eykeren uit Watervliet in Het Nieuwsblad: “Een dergelijke waterwinning zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de nu al zwaar onder druk staande grondwaterspiegel in de omtrek. Een probleem dat de vorige jaren al meer dan eens actueel was tijdens de droge zomermaanden. Een bijkomende bezorgdheid is er rond de plaats waar het water gebruikt zal worden. Nergens in de vergunning vinden we terug dat het water ter plaatse gebruikt moet worden. Voor hetzelfde geld wordt het opgepompte water in vrachtwagens afgevoerd om het elders te gebruiken. Zoiets lijkt ons geen goede zaak.” Uit openbare documenten blijkt dat de aanvraag zich situeert op vier verschillende plaatsen. “Men heeft het over percelen aan de Ketterijstraat, sites tussen de Veldstraat, Blekkersdijk en het Muizenhol en nabij de Braam- en Langedijk”, gaat Van Eyckeren verder. De bezorgdheden van Van Eykeren en andere aangelanden werden door de Sentse oppositiepartijen alvast op de agenda gezet van afgelopen gemeenteraad van donderdag 18 maart. Daar werd alvast een pittige discussie over het onderwerp gevoerd. Groen licht Burgemeester Franki Van de Moere (Samen) verdedigde de beslissing van het schepencollege. “Wij zijn geen specialisten in deze materie”, stelde Van de Moere eerlijk. “Daarom lieten wij ons vooraf adviseren door drie bekwame instanties. Zowel van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Natuur en Bos en het polderbestuur van de Generale Vrije Polders kregen we groen licht om de vergunning toe te kennen. ‘Bovendien bepalen de bijzondere voorwaarden, die gekoppeld werden aan de vergunning, dat het aantal opgepompte liters nauwlettend zal worden gemeten’, aldus Van De Moere. Volgens de burgemeester bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij wél dat de drainage een invloed zal hebben op het grondwaterpeil, maar toch zou de hoeveelheid opgepompt water te verantwoorden zijn. In één adem geven zij er ook bij aan dat het aangevraagd debiet te verantwoorden is en dat de capaciteit van de watervoerende laag niet in het gedrang zal komen. Op basis van onder andere dit laatste advies heeft het schepencollege zich onder andere gebaseerd om de vergunning toe te kennen.” Problematisch Taptoe legde het oor te luisteren bij een deskundige, vertrouwd met deze materie. Het oordeel is vernietigend. ‘Deze aanvraag met dergelijke hoeveelheden lijkt me problematisch’, klinkt het. ‘Vlaanderen bengelt nu al met zijn waterbeleid achteraan het peloton omdat onze diepere waterlagen uitgeput zijn en niet opgevuld raken. Er is op dit vlak nul visie en geen toekomstbeleid. Ook onze wetgeving is niet eenduidig want soms worden dergelijke vergunningen makkelijk verleend, een andere keer dan weer niet. Tenslotte wordt ook niet voldoende onderzocht en in kaart gebracht wat elke regio aankan. Dergelijke vergunning zou bijvoorbeeld al zeker moeten vermelden dat het niet toegestaan is om op te pompen in droge periodes.’ (Ives Boone / Piet De Baets)