• Sint-Laureins

Afgelopen week schoot ook de Bentilse KSA het werkjaar opnieuw op gang. Na enkele weken rust stond iedereen alweer te popelen van ongeduld om te spelen en et ravotten. De organisatie heeft met de renovatie van de voormalige Bentilse voetbalkantine trouwens mooie vooruitzichten op een nieuw onderkomen.

Toch werd op de eerste dag van het nieuwe jaar nog even achterom gekeken. 'Elke zomer, tijdens de tweede helft van augustus trekt de KSA op kamp' vertelt schepen van jeugdzaken Els De Clercq (CD&V). 'Sinds jaar en dag wordt dit gezelschap gevolgd door een aantal kookouders. Mensen die zich op een vrijwillige manier inzetten om de kinderen alles te geven waar ze op zo'n kamp nood aan hebben. Het meest lekkere eten is dan niet goed genoeg. De afgelopen vakantie trok heel het gezelschap richting Limburg. Daar hebben we enkele prachtige foto's gemaakt en die willen we, in vergrootte vorm, nu aan deze mensen geven als blijk van waardering.'
Franky Cornelis, een van de mensen die het langst meegaat, is zelf al 30 jaar actief binnen KSA. 'In 1980 was zijn eerste kamp' gaat De Clercq verder. Vanaf 1985 tot 1990 was hij hoofdleider en sinds 1991 is Franky actief als kookouder. Een hele prestatie dus. Franky was tevens de eerste jeugdraadvoorzitter van Sint-Laureins en vervulde 12 jaar de rol als schepen van jeugdzaken binnen onze gemeente. Zijn echtgenote, Tania Cornelis, ging mee op kamp als leidster van 1985 tot 1990. Later werd ze eveneens kookouder. Het koppel kreeg twee kinderen die dus vanaf de geboorte meegaan op kamp met KSA met de daarbij horende verhuis van heel wat babyspullen'.
Maar de groep heeft meer dan twee kookouders. 'Ook zij verdienen een schouderklopje' is De Clercq van mening. 'Jacqueline Van De Voorde is 13 jaar als kookouder mee geweest op kamp met de Chiro van Sint-Laureins. Nadat deze werking, spijtig genoeg gestopt is, is zij nu kookouder bij KSA. Ondertussen ook al weer 14 jaar. Zij is een echte vrijwilligster is hart en nieren'. Ook Sabine De Waele ( al zeven keer van de partij ), de familie. Deckers en Carine Hoornaert werden in de bloemetjes gezet. Allen kregen een prachtige groepsfoto als aandenken uit handen van burgemeester Annick Willems. (LK)