• Eeklo
In het weekend van 12-13 september noteerde men iets meer dan 600 patiëntencontacten, een stijging van 40% in vergelijking met het vorig weekend. Men noteerde een 250-tal Covid-19 testen voor patiënten zonder klachten. Ook vanuit de huisartsenpraktijken binnen het werkingsgebied krijgt men signalen van een plotse stijging in vraag naar deze testen. Om bovenstaande reden wordt de werking van zorgmeldpunt Meetjesland - Triagecentrum Eeklo aangepast om de wachttijden tot een minimum te beperken met garantie op de veiligheid en gezondheid van bezoekers & medewerkers. ■ Vanaf heden moeten ALLE patiënten zonder klachten - die wensen getest te worden op Covid-19 - een afspraak maken via de website, zowel tijdens de week als in het weekend. http://www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be Dit zijn bijvoorbeeld reizigers die terugkeren uit een oranje/rode zone, vertrekkende reizigers naar een gebied dat een negatieve Covid-19 vereist, contact met een bevestigd Covid-19 geval, op vraag van de werkgever, etc. Verpleegkundigen staan zelfstandig in voor het afnemen van de testen en het verwerken van de stalen samen met onthaalmedewerkers. Vrije aanmelding met de vraag tot een Covid-19 test zonder klachten is dus niet meer mogelijk. Geen afspraak = geen test. Een afspraak plannen kan maximaal 48uur vooruit, waarbij een voorafgaand advies van de huisarts in principe niet noodzakelijk is. Het kan echter wel nuttig zijn de eigen, vaste huisarts te contacteren zodat de huisarts op de hoogte is. Dit kan belangrijk zijn in het opvolgen van resultaten en evt. quarantaine. Aanmelden dient steeds te gebeuren met de bevestigingse-mail (digitaal/geprint) die men ontvangt na het inplannen van de afspraak. ■ Wat als ik als patiënt wél klachten vertoon? Patiënten met klachten nemen in eerste instantie contact op met de eigen, vaste huisarts. Bij afwezigheid van de eigen huisarts kan de huisarts van wacht gecontacteerd worden via het nummer 1733. De arts zal na telefonische en/of fysieke consultatie beslissen of de patiënt dient getest te worden binnen de eigen praktijk of doorverwezen dient te worden naar het zorgmeldpunt Meetjesland: Ringlaan 15 - EEKLO De huisartsenwachtpost Meetjesland blijft tijdens de openingsuren (niet-dringende medische zorg) samen met de spoedgevallendienst (dringende medische zorg) vrij toegankelijk voor patiënten.(PDB)