• Boekhoute

De dienst Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, heeft het nieuwe beheersplan voor de BOU 8, een vissersboot als hét uithangbord van Boekhoute, definitief goedgekeurd. Hierdoor kan er eindelijk werk gemaakt kan worden van de definitieve restauratie.


“Het beheersplan is een wettelijke verplichting om subsidie te kunnen verkrijgen voor de restauratie van het monument. “zegt schepen van Toerisme Hubert Staelens.
De bal ligt nu in het kamp ligt van de Vlaamse regering om de nodige centen vrij te maken om het boegbeeld van Boekhoute opnieuw in volle glorie te herstellen.   
“De BOU 8 werd in 2003 als monument beschermd en is een levende herinnering aan het rijke Boekhoutse visserijverleden” besluit Staelens . “Omdat het dek moet uitdrogen werd gezorgd voor een dak boven de boot. “ De renovatie wordt geschat op zowat 1 miljoen euro.

(LK)