• Eeklo
19/12/2011

Vorige week raakte bekend dat de Eeklose begroting volgend jaar een tekort van maar liefst drie miljoen euro zal vertonen. ‘Een zware dobber’, beseft ook burgemeester Koen Loete (CD&V). ‘ We zullen vanaf 2012 werk moeten maken van een drastisch besparingsplan en er zullen duidelijke keuzes moeten gemaakt worden.’

Schepen van Financiën Freddy Depuydt (SP-a) gaf op een persconferentie toelichting bij de slechte cijfers. ’We verwachten dat de provincie zeker opmerkingen zal maken over de opmaak van deze begroting’, aldus Depuydt. ‘Het is daarom absoluut nodig een besparingsplan op te stellen met drastische keuzes waardoor we niet alle geplande investeringen zullen kunnen uitvoeren. Om onze schulden te kunnen betalen zouden we in 2012 negen miljoen euro en in 2013 zelfs veertien miljoen euro moeten lenen. Dit is niet realistisch. Nochtans moeten de cijfers ook gerelativeerd worden: er is bijvoorbeeld sprake van meer dan zeven miljoen euro investeringen. De voorbije jaren hebben ons echter geleerd dat we uiteindelijk slechts aan de helft van dat cijfer komen. De reden waarom toch zoveel werken opgenomen worden in de begroting is omdat dit nodig is om het dossier te kunnen opstarten. Enige nuance is dus toch wel nodig bij de cijfers van deze begrotingsopmaak.’ Ook burgemeester Loete beseft dat het vijf voor twaalf is. ’We zullen in 2012 vooral creatief moeten zijn. We moeten een kerntakendebat voeren met de vraag wat er nog kan en wat niet. Bepaalde investeringen zullen onherroepelijk moeten sneuvelen, daar is geen ontkomen aan. Ook zullen we een kostenefficiëntie- studie moeten maken. Is het bijvoorbeeld te verantwoorden dat we nog meebetalen voor sportkampen van Gentse scholen? Waarschijnlijk kunnen we ook snoeien in de personeelskosten. Ambtenaren die op pensioen gaan, niet vervangen bijvoorbeeld.’ Koen Loete is wel categoriek op de vraag of de belastingen in Eeklo nu zullen stijgen. ‘Daar kan wat mij betreft geen sprake van zijn’, aldus de Eeklose burgemeester. ‘We hebben bij de vorige verkiezingen beloofd dat de belastingen niet zouden stijgen en daar houden we ons aan. Volgens verschillende specialisten vragen wij te weinig opcentiemen voor een stad als Eeklo maar toch zullen wij onze belofte houden en verhogen de belastingen voor de Eeklose burger dus niet.’ (Ives Boone)