• Eeklo
18/11/2013

Verleden week werd de pers door de Stad Eeklo in grote getale opgetrommeld voor een persconferentie met ‘groot nieuws’. De ietwat geheimzinnige sfeer die met het woord ‘pers embargo’ errond geweven werd, resulteerde in een uitzonderlijke opkomst. Zelfs persfotografen waren aanwezig als zou er een misschien een bekende VIP voorgesteld worden?Het ging echter over het laatste nieuws over het Ringdossier. Achteraf was het alle hens aan dek. Artikels vulden overvloedig de plaatselijke nieuwsbladzijden, onze computer kon het aantal mails van politieke partijen niet slikken en Taptoe zag zich voor de uitdaging of we er een week later in ons volgend nummer (vandaag) ook nog eens kolommen zouden aan opofferen ?Never ending story?Zou het grote publiek, ook buiten Eeklo, nog wakker liggen van de Ring rond Eeklo? Wat is dat toch met die Ring, mogen ze zich gerust afvragen. Ook wij krijgen er bijna een indigestie van.Ooit verspreidde een plaatselijke politica in volle verkiezingsperiode een pamflet waarin ze zich voorstander van een ring toonde en zichzelf tot ‘Lady of the Ring’ uitriep. Tegenstanders hadden er al snel ‘Lady of the String’ van gemaakt. Om maar te zeggen hoezeer de ring al langer de plaatselijke zielen beroert.Maar nu dringen zowat alle politieke partijen aan op spoed om dit ultiem stukje Ring zo vlug mogelijk te realiseren. Liefst nog, als de budgetten hiervoor tijdig loskomen, tegen de opening van de nieuwe kliniek (2017?)Daarom verkoos Taptoe om hierna eerder een beetje achtergrondinformatie te geven waarover het al die tijd  écht gaat en waarom de ‘Grote Nieuwsshow’ van verleden week inmiddels al terug ‘oud’ nieuws is geworden door alweer een nieuwe wending in het verhaal. Het lijkt eerder een ‘never ending story’ te worden….Raad van StateToegegeven. Het wàs inderdaad ook groot nieuws dat daar door een voltallig schepencollege werd verkondigd. De uitspraak tegen de laatst geformuleerde bezwaren liet ook meer dan negen maanden op zich wachten en legde het Ringdossier vijf jaar vertraging op. De hoerastemming van het stadsbestuur zal het grote publiek niet direct doorhebben als ze de cryptische officiële boodschap lezen. Hou u vast, daar gaan we!“De Raad van State heeft het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan voor de zuidelijke Ring R43 niet verworpen. Dat betekent dat de aanleg van de zuidelijke ring zal gerealiseerd worden.”Of wat eenvoudiger en verstaanbaarder  voor een leek: de hoogste rechtbank van het land heeft alle protesten vanwege de Groenen verworpen en de stad Eeklo kan aan het aanleggen van het laatste deel Ring beginnen.Lang verhaalHet verhaal van de Ring rond Eeklo moet al 50 jaar oud zijn. Het grootste deel ervan ligt er al jaren (fase 1). Het ganse industriepark (met o.m. de Automobielinspectie) grenst er aan. Ieder jaar wordt op een deel van deze bestaande ringbaan een grote cyclocross ingericht. Het laatste werk dat er aan is uitgevoerd was de aanleg van een groot ingewikkeld rond punt met veel verkeerslichten halfweg op de baan van het stadscentrum naar Balgerhoeke en kort nadien de verbinding van dat rond punt tot aan de Expresweg (fase 2). Dat laatste deeltje wordt in Eeklo de ‘Teut’ genoemd.Fase drieMaar al die tijd was het nog onmogelijk om via deze ring volledig rond Eeklo te rijden! Wie van de ‘Teut’ of van de Automobielinspectie de andere kant oprijdt, komt op Nieuwendorpe aan het ‘einde’  en moet afslaan naar links, ter hoogte van breekwerf Buysse (met een bulldozertje op een hoge paal) om zo tussen Biscuiterie Willems en de fabriek Van De Moortele terug aan de ‘Kop van de Vaart’ en de Jachthaven uit te komen.Een eindje van nog geen 2 km in vogelvlucht moest uiteindelijk nog gerealiseerd worden (fase 3) om de ring volledig rond te maken. Dat betekent dan: met een brug over de Vaart en verder langs het Leiken (een veredelde gracht) om uiteindelijk uit te komen aan de overkant van benzinestation Lukoil op de Gentse steenweg. Maar omdat dit laatste stukje baan dicht bij Het Leen passeert hebben enkele hardnekkige ‘Groenen’ (samen met belanghebbende buren en landbouwers) zich jaren geleden verenigd in ‘Het Comité Eeklo tegen de Ring” om het tracé en uiteindelijk de ganse ontsluiting maximaal tegen te houden. Eén der protagonisten van dit comité is Guido Steenkiste uit Lembeke, de verwenste boeman van en nachtmerrie voor veel Eeklose politiekers...Oorspronkelijk met petities, nadien met bezwaarschriften, heeft dit comité zich sedert 2008 tegen het aanleggen van het stuk verbinding verzet.Tot bij de Raad van State, het hoogste juridische orgaan die zich over die bezwaren tweemaal uitsprak en het eenmaal zelfs als ‘niet ernstig’ bestempelde. Telkens in het voordeel van de plaatselijke overheid.Een erg dure financiële kwestie ook voor deze groene jongens en de vraag wordt wel eens gesteld of zij dat uit eigen (principiële) zak of met verdoken overheidssubsidies hebben betaald….?Drie tracésDe stad Eeklo samen met de Provincie is al die lange jaren ook niet over 1 nacht ijs gegaan. Aan de hand van diverse verplichte studies moest uiteindelijk de definitieve keuze uit 3 mogelijke tracé’s worden gemaakt. Er werd daarbij met milieustudies, waterhuishouding, gezondheidsaspecten, onteigening van landbouwgronden, enz. rekening gehouden.Uiteindelijk koos men voor het meest noordelijke tracé en het meest dichte bij de bebouwing, zelfs voor een bedding die tegen geluidsoverlast wat lager zou liggen met langsweg groene isolerende geluidsbermen. En vooral liefst dus zo ver mogelijk (op honderden meters) van het Leen vandaan… ! “De vogeltjes zullen er ongestoord verder kunnen fluiten”, werd er wel eens schamper gelachen met de overdreven obstructieve ijver van het Ringcomité.Nu het licht door de Raad van State op groen is gezet, moet men nog beginnen met de verdere afwerking: aanbesteding, opmaak technisch plan, studie van de knooppunten en aantakkingen op de lokale wegen, onteigeningsprocedure van een 30-tal eigenaars, bouwaanvraag, enz. Dit alles kan nog lang aanslepen. Met de voortschrijdende bouw van het nieuwe ziekenhuis AZ Alma en aanleg van een rond punt schuin over de ingang ervan, begint men al volgend jaar. We hopen voor de lokale politici dat hun eerste officiële spadesteek nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kan worden uitgevoerd…? DoortochtAchter de spoed waarmee de overheid gans het Ringdossier erdoor wil krijgen, zit vooral het argument dat men het steeds drukker wordende verkeer doorheen het centrum van Eeklo dringend wil verminderen. Een klein deel van dit verkeer is immers ‘bestemmingsverkeer’, de rest (doorgangsverkeer) moet tegen hun wil traag door het centrum zolang er nog geen alternatieve omleiding rond Eeklo ligt.Dat laatste  (eigenlijk te missen passage-verkeer) wordt geschat op 60 % van het totaal. Daarom is het stadsbestuur al volop bezig met plannen maken hoe de doortocht er nà de ring moet uit zien. Ook daarover is al veel commotie. Ook bij de oppositie bestaan er alternatieve oplossingen en ideeën hierrond. (Zie verder in Taptoe deze week wat het Vlaams Belang voorstelt).Nieuwe obstructie ?Maar heeft men het Ringcomité niet al te vroeg afgeschreven? Want ze geven zich nog niet gewonnen. Ze overwegen, nu alle juridische strijdmiddelen in Vlaanderen zijn uitgeput, om nu naar Europa te trekken met hun bezwaren.“Er zijn inderdaad nog mogelijkheden”, beweert Guido Steenkiste in Het Laatste Nieuws. “Er is nog de piste om bij Europa klacht neer te leggen. Of we dat gaan doen wordt einde volgende week op een vergadering beslist. Ondertussen kunnen we als burger in alle volgende fasen van de verdere uitwerking in dit dossier ons ongenoegen laten blijken.”Waar hij nooit over spreekt: wie dergelijke (peperdure) procedure bij Europa zal financieren en of de baten de kosten nog waard zijn ?Maar dan is de vertraging met een paar jaar wel weer een feit.Een ‘never ending story’ ?Piet De Baets