• Eeklo
01/03/2020

Het is het verhaal van een muzikale reis van veertien jaar. Op 7 december 2019 dirigeerde Jan Permentier in de Clemenspoort te Gent zijn laatste concert als dirigent van het Eeklose seniorenkoor Alegria. Volgt de niet geringe taak van het bestuur om een opvolger te vinden. Niet gering, want Jan heeft meer dan een steen verlegd.
Hierna, speciaal voor Taptoe, een afscheidsverslag van Ulrich Garriau, voorzitter van Alegria.

“Hij kwam een eerste maal voor het OKRA publiek op 11 december 2005 op het concert “met de seizoenen mee”. Concert ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van het Mesa koor (Meetjeslandse Senioren Academie), de toenmalige naam van het OKRA regiokoor. Jan werd voorgesteld als opvolger van dirigent Jozef De Schepper. Het Mesakoor onderging de daaropvolgende jaren een metamorfose. In zijn enthousiaste stijl boorde Jan nieuwe muzikale bronnen aan. Daarin werd hij gesteund door Denise Blanckaert, de pianiste die er sinds het prille begin bij was. In 2007 gaf het Mesakoor een ‘visitekaartje’ af op de cultuurmarkt van Eeklo. In 2008 ontpopt het koor zich tot de vlinder “Alegria”. Er is het lenteconcert met het promenadeorkest van OKRA regio Gent. In 2010 wordt er intussen wekelijks en niet langer veertiendaags gerepeteerd. Alegria is een opgemerkte gast tijdens het tweedaags festival in Brugge “OKRA op ’t stad”. In 2012 nemen zij deel aan “Sing for the Climate”. In 2013 verrast Jan met een Visienota waarin doelstellingen op lange termijn vervat zijn. De identiteit van het koor wordt er ook in omschreven, wat resulteert in de muziekkeuze. In 2015 wordt gestart met een concertreeks om de ambitie van het koor kracht bij te zetten. Het voornemen om om de twee jaar rond een nieuw thema een programma te maken wordt waargemaakt in 2017 en 2019. De voorbije concertreeks wordt door de koorleden als een hoogtepunt ervaren.

Kan het doorgeven van het dirigeerstokje op een mooier moment? Want de continuïteit is verzekerd. Onze vaste pianist Guido Van Damme, heeft de fakkel intussen overgenomen, tot grote tevredenheid van de leden.
Jan, in jouw gekende, enthousiasmerende stijl ben je voor jezelf tot het uiterste gegaan in je muzikale kwaliteiten. Gelukkig zeggen we geen adieu. Als bas versterk je nu onze rangen, en ook in het bestuur zal je gewaardeerde inbreng welkom zijn.
Heel erg bedankt voor deze gezamenlijke reis van 14 jaar! En blij dat je in ons midden blijft!

(Ulrich Garriau, voorzitter Alegria)