• Meetjesland
14/03/2021

Met een ongekende en ongewone snelheid heeft de Vlaamse Regering een ‘interne staatshervorming’ doorgevoerd. Pas veertien dagen geleden pakte Taptoe nog uit met het nieuws dat de naam Meetjesland kon verdwijnen als regionaam. De inwoners van onder meer Maldegem, St. Laureins, Kaprijke, Eeklo en Lievegem wonen binnenkort dus officieel in Regio Gent.
De regering heeft daarmee het licht op groen gezet om Vlaanderen te herverdelen in zeventien referentieregio’s. De eeuwenoude naam van het Meetjesland wordt daarmee feitelijk van tafel geveegd.
Bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort.
Rondom Regio Gent grenst nu de regio Brugge, regio Vlaamse Ardennen, Denderregio en Waasland. Zo vervalt bijvoorbeeld ook de Leiestreek en Scheldeland.
Reactie burgemeesters
De beslissing wordt op gemengde gevoelens onthaald bij de Meetjeslandse burgemeesters, zo lezen we in Het Laatste Nieuws.
Eeklose burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “We gaan er voor moeten opletten dat kleinere gemeenten en steden niet verstikt worden in het verhaal.”
Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem vindt de naam regio Gent geen meerwaarde. “Dit had beter anders genoemd, puur voor de symboliek”, zegt hij. “Regio Gent is zoveel meer dan Gent alleen, maar dat hoor je niet in de naam
Joeri De Maertelaere (N-VA), de burgemeester van Evergem, had de naam Meetjesland ook graag behouden gezien.“Het is niet omdat de naam Meetjesland officieel niet meer op de kaart staat, dat de goede samenwerkingen tussen de Meetjeslandse gemeenten moeten vervallen. Die zullen blijven bestaan”, zegt De Maertelaere.
Pieter De Crem (CD&V) van Aalter vindt het een goede zaak. “Ik heb Aalter eigenlijk altijd gezien als de brede Gentse regio, onder andere ook door onze goede snelle verbindingen. Aalter zit al altijd zowat tussen het Meetjesland, Gent en de Leiestreek. Een knooppuntgemeente waar niet echt één regio op te plakken valt”, zegt hij.
Opgeslokt door Gent
Eeklose schepen en advocaat Marc Windey, die met dit nieuws het voortouw nam, stelt zich nu toch enkele vragen.
Windey: “Vlaanderen kent voortaan, naast de palliatieve provincies, een aantal nieuwe bijkomende tussenstations: de ‘regio’ en de ‘supraregionale regio.’ Wie als gewone burger in dit land nog zijn weg wil vinden moet voortaan minstens universitair geschoold zijn.
Voor 6 miljoen Vlamingen: het Federaal niveau, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Provincies, de steden en gemeenten en nu ook .. de Regio’s. Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug. Vlaanderen telt voortaan 17 regio’s. Hoe en wie de grenzen ervan heeft getekend is niet duidelijk, want de criteria zijn niet uitgelegd, zodat de tekenpen allicht een palet van politieke kleuren zal gedragen hebben. Hoe is het immers te verklaren dat, alleen al in onze provincie, de regionale identiteit wordt erkend van het Waasland, de Denderstreek, de Vlaamse Ardennen? Hoe is het te verklaren dat de regio van het Meetjesland zijn jarenlange opgebouwde identiteit verliest en wordt opgeslokt door het grote, machtige Gent en daardoor van de regionale kaart verdwijnt?
En wat met het lot van onze Meetjeslandse geschiedenis en instellingen? Wat met onze Meetjeslandse vergroeide verbondenheid?
Comeet, Meetjesman, IVM, politiezone Meetjesland, Meetjeslandse Welzijnsband, Toerisme Meetjesland, studentenclub Moeder Meetjesland…”
Taptoe ‘Meetjesland’…?
Persoonlijk lijkt het ons dat de naam Meetjesland nog niet zo vlug zal verdwijnen. Waarschoot, Lovendegem en Zomergem blijven als naam ook bestaan na hun fusie tot Lievegem ? En Adegem blijft in het plaatselijk dialect nog jarenlang “buiten de wereld liggen”. Zolang het ondergetekende afhangt zal na 48 jaar ook onder het logo ‘Taptoe’ de ondertitel ‘Meetjesland’ blijven staan. We kunnen het immers moeilijk ‘Taptoe Regio Gent’ gaan noemen…
Piet De Baets