• Bassevelde / Kaprijke
26/06/2022

Fietsers die dachten over enkele weken veilig te kunnen fietsen tussen de Wauterstraat in Kaprijke en het Dorp van Bassevelde over de fietssnelweg F423 zijn er aan voor de moeite. Na een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen moest de provincie Oost-Vlaanderen de werken stilleggen. Gedeputeerde Riet Gillis legt zich echter niet bij de pakken neer. “Het pad moét er komen” zegt ze.
Vlot en veilig fietsen vanaf Eeklo tot Zelzate over de voormalige spoorwegbedding lijkt dus niet meteen voor de komende zomermaanden. Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zorgde er eind mei voor dat de uitvoerbare vergunning nietig verklaard werd. De provincie Oost-Vlaanderen legde meteen de werken over het traject van 2,4 kilometer stil en buigt zich nu over het arrest. Begin januari startte de Provincie met de aanleg van deze ‘ missing link’ tussen Kaprijke en Bassevelde.
Buurtbewoners, die het stuk fietspad voor een deel dwars door een hoeve zien lopen, zagen deze gang van zaken niet zitten en startten een UDN (Uiterst Dringende Noodzakelijkheid-sprocedure, red.) op, om de werken alsnog tegen te houden. Een rechter verwierp in eerste instantie het protest waardoor de werken volgens plan konden aangevat worden. De buurt legde zich niet bij de feiten neer en trok opnieuw ten strijde. Niet zonder succes zo blijkt nu, nu de Raad hen gelijk geeft in de toen nog niet uitgesproken nietigheidsprocedure. De Vlaamse regering kan een nieuwe beslissing nemen binnen een termijn van drie maanden. Tegen het arrest is cassatieberoep mogelijk binnen de dertig dagen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
“We namen kennis van het arrest” reageert gedeputeerde Gillis. “Toch blijven we honderd procent geloven in dit weloverwogen project. Het ontbrekende stuk fietspad over de oude spoorwegbedding moet er komen. Alle fietsers in het noorden van het Meetjesland dienen zich immers snel en comfortabel te kunnen verplaatsen tussen Eeklo en het Gentse havengebied. De Provincie heeft zeer goede argumenten waar we al jaren op voort werken en die overigens leidden tot de nu, helaas, geschorste uitvoerbare vergunning,” besluit gedeputeerde. De buurt van haar kant wijst er op dat hun protest te maken heeft met het hebben of niet hebben van de eigendomsrechten van het tracé.
(LK)